Ny bestyrelse for EKF – Danmarks Eksportkredit udnævnt

Publiceret 06-06-2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har udnævnt Christian Frigast til ny formand for EKF - Danmarks Eksportkredit.

Christian Frigast var i 1994 med til at stifte kapitalfonden Axcel, som han siden har været managing partner for. Forinden har Christian Frigast i en årrække arbejdet i Nordea. Christian Frigast sidder i bestyrelsen for Pandora, Nordic Waterproofing, Bestyrelsesforeningen og Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA). Herudover har han som formand for den private forening Axcelfuture været med til at drive debatten om bl.a. finansiering af vækst for navnlig mindre og mellemstore virksomheder.

Ud over Christian Frigast har ministeren udnævnt Dorrit Vanglo, Flemming Aaskov Jørgensen, Karen Nielsen, Jørgen Skeel og Søren Østergaard Sørensen som medlemmer af EKF’s bestyrelse. Dorrit Vanglo er desuden udnævnt til posten som næstformand for bestyrelsen. Derudover har EKFs medarbejdere valgt Anna Marie Owie og Charlotte Hagen Simonsen som medarbejderrepræsentanter. EKFs nye bestyrelse begynder sit arbejde den 1. juli 2016.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”EKF er et vigtigt erhvervspolitisk instrument, som bidrager til vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene sidste år sagde EKF ja til lån og garantier, der var med til at skaffe ordrer til danske virksomheder for over 26 milliarder kroner. Derigennem bidrog EKF til at skabe eller fastholde ca. 12.000 arbejdspladser i Danmark".

"Jeg meget tilfreds med, at vi med Christian Frigast og den øvrige kommende bestyrelse får erfarne erhvervsfolk med kendskab til finansiering og dansk erhvervsliv i spidsen for at fortsætte den positive udvikling af EKF.”

Bestyrelsens opgave er at varetage EKF Danmarks Eksportkredits overordnede og strategiske ledelse. EKF hjælper danske virksomheder frem i verden ved at gøre det attraktivt for udenlandske købere at lægge deres ordrer i Danmark og ved at sikre danske virksomheder mod de risici, der kan være ved at handle med andre lande. Når EKF tager risikoen, får de danske virksomheder og deres kunder langt bedre mulighed for at få finansieret deres indbyrdes forretninger på konkurrencedygtige vilkår, og det er ofte afgørende i international handel i dag.

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, tlf.: 91 39 94 07, mail: srp@evm.dk