Holdet er sat: Udvalg skal nu granske ejerlejlighedsloven

Publiceret 29-06-2016

Medlemmerne er nu udpeget til det udvalg, som skal se på mulighederne for at gøre ejerlejlighedsloven mere tidssvarende. Det er et fagligt stærkt hold, som erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har sammensat.

Hans Henrik Edlund skal stå i spidsen for det udvalg, som skal komme med forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov, der er tidssvarende og let at forstå. Udvalget skal se nærmere på de gældende regler og belyse muligheder og konsekvenser ved at ændre loven.

Det er erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, der har udpeget formand for og medlemmer af udvalget.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen;

”Forholdene på boligmarkedet har betydning for størstedelen af befolkningen, og ændringer i reglerne på området vil både påvirke den enkelte borger og samfundet som helhed. Derfor har det været vigtigt for mig at få sammensat et fagligt stærkt hold med dybgående kendskab til boligområdet. Jeg forventer, at vi på baggrund af udvalgets arbejde kan få en åben diskussion om fremtidens boligmarked, og jeg ser frem til at få en række gennemarbejdede og prioriterede forslag til, hvordan vi kan få indrettet boligmarkedet på en mere tidssvarende måde.”

Udover formand Hans Henrik Edlund og tre ekspertmedlemmer, består udvalget af 10 medlemmer, som er blevet indstillet af en række organisationer og myndigheder.

Udvalgsformand Hans Henrik Edlund:

”Jeg er glad for at være blevet udnævnt til formand for det nye udvalg, og jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet. Ejerlejlighedsområdet er et spændende og meget vigtigt område, og lovgivningen trænger til et ”serviceeftersyn”. Det er vigtigt, at vi i udvalget får inddraget de forskellige holdninger, der findes på området, og foretager en grundig afvejning af alle væsentlige interesser, inden vi fremlægger vores anbefalinger og forslag til en ny ejerlejlighedslov for regeringen.”

Udvalget skal aflevere sine anbefalinger, herunder et udkast til en moderniseret ejerlejlighedslov, inden 1. oktober 2017.

Tilføjelse pr. oktober 2017: 

Udvalget har fået lov til at vente med at aflevere deres anbefalinger til årsskiftet 2017/2018. Det skyldes, at de økonomiske analyser, som danner grundlaget for udvalgets drøftelser, har været forsinkede, og det har derfor vist sig nødvendigt at give udvalget mere tid, for at sikre et velovervejet og velfunderet resultat.

Kommissorium for udvalg om ejerlejlighedsloven: 

Medlemmer af udvalget:

 • Hans Henrik Edlund (formand), professor ved Aarhus Universitet, Juridisk Institut
 • Mette Neville, professor ved Aarhus Universitet, Juridisk Institut
 • Morten Skak, lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
 • Christian Bjørnskov, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Økonomi
 • Jan Hansen, direktør i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
 • Iben Mai Winsløw, advokat, indstillet af Danske Advokater og Advokatrådet
 • Torben Juulsager, formand i Den Danske Landinspektørforening
 • Lars Brondt, direktør i Ejendomsforeningen Danmark
 • Erling Friis Poulsen, afdelingschef i Kommunernes Landsforening
 • Helene Toxværd, landsformand for Lejernes Landsorganisation
 • Lotte Pia Mollerup, afdelingschef i Realkreditrådet
 • Jesper Engbjerg, fuldmægtig i Finansministeriet
 • Pia Scott Hansen, chefkonsulent i Udlændinge-, Integration og Boligministeriet
 • Line Nørbæk, kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriet

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, tlf. 91 39 94 07