Fastsættelse af kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne

Publiceret 21-06-2016

Den kontracykliske buffersats fastsættes til 0 pct. i Danmark, Grønland og på Færøerne. Det er første gang, den kontracykliske buffer fastsættes i Grønland.

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats for Danmark, Grønland og Færøerne.

Når buffersatsen er større end 0 pct., vil kravet til institutternes kapitalisering øges.

Den danske buffersats fastsættes med udgangspunkt i udvalgte indikatorer, bl.a. udlån set i forhold til BNP i Danmark. Herudover kan anden relevant information inddrages med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Buffersatsen for Grønland og Færøerne er også fastsat med udgangspunkt i en række indikatorer, herunder udlån set i forhold til BNP. Herudover er anden relevant information for Grønland og Færøerne blevet inddraget med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Erhvervs- og vækstministeren har fastsat, at de kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne skal være 0 pct. Fastsættelsen sker bl.a. på baggrund af, at Det Systemiske Risikoråd på sit møde den 20. juni 2016 har anbefalet, at buffersatsen for Danmark fortsat bør fastsættes til 0 pct.

Kontaktperson: Kim Bove, tlf.: 91 33 70 15