Danske skibe får digitale certifikater

Publiceret 24-06-2016

Det Blå Danmark bliver international frontløber, når skibe under dansk flag fra og med i dag certificeres digitalt.

Som et af de første lande i verden gør Danmark den 24. juni 2016 op med en 100 år gammel tradition for at certificere skibe ved hjælp af gammeldags papircertifikater. Certificeringen er indtil nu sket ved, at papircertifikaterne blev trykt, stemplet og underskrevet for derefter at blive sendt verden rundt med post til opbevaring om bord på skibene.

Digital certificering – som hedder elektronisk certificering i international sammenhæng – vil gøre op med de tunge processer, lette administrationen og bane vejen for yderligere maritim digitalisering.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Det er vigtigt, at det danske erhvervsliv er på forkant med den digitale omstilling. Dette gælder også for Det Blå Danmark. Derfor er jeg stolt af, at Danmark som et af de allerførste lande overgår til en digital certificeringsløsning, som kan lette det administrative arbejde og dermed spare tid og penge i den maritime sektor.”

Der ligger et stort internationalt arbejde forud for dagens lancering af elektroniske certifikater. Danmark har arbejdet i FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, for at få minimering af administrative byrder på dagsordenen. Og elektroniske certifikater er et fremragende eksempel på en enkel, digital løsning, der letter livet for danske rederier og søfarende på danske skibe.

Adm. direktør i Danmarks Rederiforening Anne H. Steffensen:

”Søfartsstyrelsen har gjort en stor indsats for, at der i IMO er opnået accept af elektroniske certifikater. Det er et klart fremskridt, som vil være med til at reducere de administrative byrder og omkostninger for danske rederier og skibe. Danmark er i en førerposition her, og vi håber, at andre flagstater og klassifikationsselskaber vil følge Danmarks initiativ.” 

Skibene vil løbende få udskiftet deres gamle papircertifikater, efterhånden som certifikaterne udløber. Samtidig vil rederier få en onlineadgang til egne certifikater, som også hjælper med at nedbringe mængden af unødig administration.

Kontaktperson: Sara Ringgaard Price, Tlf. 91 39 94 07, e-mail: srp@evm.dk