Basel-komité skal tage højde for robuste danske boliglån

Publiceret 23-06-2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen fortsætter kampen for at sikre, at nye skærpede kapitalkrav til banker og realkreditinstitutter ikke rammer danske boliglån unødigt hårdt. Det sker i et dansk høringssvar til Basel-komiteen, der er afsendt i dag.

Hvis Basel-komitéen skærper kapitalkravene til banker og realkreditinstitutter, kan det potentielt få stor betydning for de danske boligejere. Det er en væsentlig dansk prioritet, at de nye Baselkrav ikke må gøre lån unødigt dyrere for boligejere i fremtiden. Danmark har i denne forbindelse gode argumenter på hånden, mener Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. 

"Vores tal viser klart, at der er meget lille risiko ved de danske realkreditlån. Set over de seneste 30 år har realkreditten alene haft en nedskrivningsprocent på 0,2 pct. til danske boligejere og virksomheder. Det er langt under niveauet for danske pengeinstitutter, der i den samme periode har haft en nedskrivning på 1 pct. på deres lån. Det er et tydeligt tegn på, at den danske realkredit-model er særlig robust, hvilket bl.a. skyldes, at de – udover at være underlagt den samme regulering som banker – er underlagt en særligt national lovgivning. Det er derfor ikke nødvendigt, at der stilles så skrappe krav til realkreditten, som Basel-komitéen har foreslået i sit seneste udspil".

Opgørelsen af nedskrivningsprocenten er for årene 1982-2011, og den indeholder således også den seneste finanskrise. Dermed styrkes den realkredit-pointe, som Troels Lund Poulsen også afleverede i april, da erhvervs- og vækstministeren mødtes med Basel-komitéens formand Stefan Ingves. 

"Det er endnu for tidligt at sige, hvad Basel-komitéens forslag reelt kommer til at betyde for banker, realkreditinstitutter og i sidste ende for boligejere og virksomheder. Der er en lang proces foran os, hvor der ikke skal herske nogen tvivl om, at regeringen kommer til at fortsætte kampen for den danske realkredit over for Basel-komitéen og EU-systemet om, så vi kan fastholde den danske realkreditmodel,” siger Troels Lund Poulsen.

Brev til Stefan Ingves

Bilag til brevet 

Kontakt:

Pressechef Kim Bové 91 33 70 15 / kkb@evm.dk