Ny forenklet markedsføringslov skal understøtte velfungerende markeder

Publiceret 01-07-2016

Markedsføringslovsudvalgets udkast til en ny markedsføringslov offentliggøres i dag. På baggrund af Markedsføringsudvalgets arbejde, sender erhvervs- og vækstministeren et lovforslag i høring i løbet af sommeren, som skal forbedre konkurrencevilkårene for erhvervslivet og sikre gode rammer for aktive forbrugere.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen sender i løbet af sommeren et forslag til en ny markedsføringslov i høring. Målet er at lave en forenklet markedsføringslov, som, inden for rammerne af EU-reguleringen, gør op med unødige byrder for erhvervslivet og understøtter velfungerende markeder. Samtidigt skal den ny markedsføringslov sikre gode og ensartede forbrugerforhold, der er opdaterede i forhold til den teknologiske udvikling.

Lovforslaget vil tage udgangspunkt i det arbejde, som markedsføringslovsudvalget i dag præsenterer.  

Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen:

”Jeg har modtaget Markedsføringsudvalgets forslag til en ny markedsføringslov, og jeg vil gerne takke udvalget for deres store indsats og det arbejde, der er lagt til grund for forslaget.”

”Markedsføringsloven berører alle danske forbrugere og virksomheder. Loven skal både sikre, at virksomheder kan konkurrere effektivt, og at forbrugerne er hensigtsmæssigt beskyttet mod for eksempel meget aggressiv markedsføring. Den skal også sikre en god balance mellem, at forbrugerne får den relevante information, de har behov for, så de kan træffe aktive valg, og samtidig skal virksomhederne ikke pålægges overdrevne og overflødige oplysningskrav.”

Udvalget om markedsføringsloven havde 15 medlemmer, som repræsenterede erhvervs- og forbrugerorganisationer samt myndigheder. Niels C. Beier, vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, var formand for udvalget.

Markedsføringslovsudvalgets rapport

Pressekontakt: Pressechef Kim Bové, 91 33 70 15, kkb@evm.dk