Fælles ikrafttrædelsesdatoer gør det enklere at drive virksomhed

Publiceret 01-07-2016

1. januar og 1. juli. Det er de to dage, hvor ny erhvervsrettet lovgivning træder i kraft. Dermed er der flere dage, hvor virksomhederne kan koncentrere sig om at drive forretning. Den seneste opgørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet viser, at over tre fjerdedele af den erhvervsrettede lovgivning træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoerne.

Regeringens indførelse af fælles ikrafttrædelsesdatoer gør det enklere at drive virksomhed. En ny opgørelse viser, at siden 1. oktober sidste år er 77 pct. af al erhvervsrettet lovgivning trådt i kraft på de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Det er gået godt med at få indført fælles ikrafttrædelsesdatoer i Danmark, og en anvendelsesgrad på 77 pct. er rigtig flot, når man fx sammenligner med Holland og Storbritannien, som har indført lignende ordninger. De har typisk en anvendelsesgrad på mellem 50-70 pct. for deres to årlige ikrafttrædelsesdatoer."

"Målet med de fælles ikrafttrædelsesdatoer er at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og at minimere de administrative byrder for vores virksomheder, så de kan bruge kræfterne på at skabe vækst.”

I perioden den 1. oktober til den 1. juli 2016 er over 350 erhvervsrettede regler trådt i kraft på de fælles ikrafttrædelsesdatoer (dvs. hhv. den 1. januar og den 1. juli 2016). De fælles ikrafttrædelsesdatoer kan undtagelsesvis fraviges, hvis det fx er påkrævet som følge af Danmarks EU-retslige forpligtelser, eller hvis en udskydelse forventes at give væsentlige samfundsøkonomiske omkostninger. I den pågældende periode skete dette ved 103 erhvervsrettede regler, som er trådt i kraft på andre datoer end de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Ikrafttrædelsesdatoerne er blevet positivt modtaget af virksomhederne, som har fået sikkerhed for, at de nu primært skal forholde sig til nye regler to gange om året.

Underdirektør Geert Laier Christensen fra Dansk Erhverv:

”Ny regulering er altid en udfordring for virksomhederne, men det er en hjælp, at ikrafttrædelsesdatoerne er samlet. Det gør det lettere for virksomhederne at danne sig et overblik.”

Fire uger før de to datoer kan virksomheder gå ind på Virk.dk, som er virksomhedernes indgang til offentlige myndigheder, og se hvilke love og bekendtgørelser, der træder i kraft på den kommende ikrafttrædelsesdato.

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, 91 39 94 07