Ny publikation: Stort automatiseringspotentiale hos små og mellemstore virksomheder

Publiceret 25-01-2016

Udviklingen inden for automatisering og avanceret produktionsteknologi åbner op for at fastholde og skabe produktion i Danmark. Med mange arbejdspladser knyttet til produktionsaktivitet på tværs af brancher vil en øget automatisering i Danmark samtidig kunne understøtte vækstmulighederne i hele Danmark.

Analysen viser at der er et stort automatiseringspotentiale hos de danske industrivirksomheder – særligt hos de små og mellemstore virksomheder. Øget automatisering og brug af flere robotter tillader virksomhederne at producere flere varer med færre fejl hurtigere og billigere. Det bidrager til en øget produktivitet og styrker konkurrenceevnen.

For at styrke automatiseringen hos de små og mellemstore virksomheder vil regeringen, som led i ”Vækst og udvikling i hele Danmark” afsætte 40 mio. kr. i årene 2016 – 2019, til at lave partnerskaber med relevante erhvervs- og brancheorganisationer, der skal igangsætte initiativer, som fremmer automatisering.

Billigere og bedre teknologi skal redde Danmarks konkurrenceevne i Berlingske

Stort automatiseringspotentiale hos små og mellemstore virksomheder