Aktivt ejerskab skal understøtte en sund udvikling i danske virksomheder

Publiceret 25-01-2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har givet Komitéen for god Selskabsledelse til opgave at udarbejde et sæt anbefalinger for aktivt ejerskab for institutionelle investorer, såsom pensionskasser og forsikringsselskaber.

”Det er til gavn for den danske konkurrenceevne, hvis de institutionelle investorer udnytter deres indflydelse og kompetencer til at understøtte, at danske selskaber drives bedst muligt. Det skal sikre fokus på sund, langsigtet virksomhedsdrift. Jeg har derfor bedt Komitéen for god Selskabsledelse om at udarbejde et sæt anbefalinger, som kan styrke det aktive ejerskab,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. 

”Det vil både være til gavn for investorerne og virksomhederne, hvis eksempelvis pensionskasserne viser et mere synligt engagement i de selskaber, som der investeres i. Det skal Anbefalingerne for Aktivt Ejerskab hjælpe med til at sætte fokus på”. 

For at sikre en tilstrækkelig grad af investorkompetence i Komitéen for god Selskabsledelse er det samtidig besluttet at udvide komitéen med op til to medlemmer med relevant investorerfaring. Det er ikke besluttet, hvem de yderligere medlemmer skal være. 

Inspirationen til anbefalingerne kommer fra England, hvor man i 2010 med gode erfaringer indførte en Stewardship Code målrettet institutionelle investorer. Det har været med til at øge de institutionelle investorers engagement i forbindelse med investeringer i britiske virksomheder.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Kim Bové på kkb@evm.dk eller tlf. 91 33 70 15

Formanden for Komitéen for god Selskabsledelse Lars Frederiksen kan kontaktes på tlf. 20 10 28 23.