Vækstaftale til 800 mio. kr. styrker vækst i hele Danmark

Publiceret 09-02-2016

Regeringen har i dag indgået aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række initiativer til gavn for vækst og udvikling i hele Danmark.

Der blev på Finansloven 2016 afsat en årlig ramme på 150 mio. kr. til vækst og udvikling. Med aftalen i dag udmøntes bl.a. denne pulje.

”Vi tager med aftalen i dag endnu et skridt mod at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. De 16 konkrete initiativer i aftalen vil være med til at sikre gode vilkår for produktion og bosætning i vores landdistrikter. Jeg er glad for, at partierne med aftalen bakker op om regeringens ambitioner om også at få vækst uden for de store byer”, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Aftalen indeholder 16 initiativer, der vil medvirke til at forbedre vilkårene for produktion og investeringer og for at bo og leve i hele Danmark.

Det sker bl.a. ved at nedsætte færgetaksterne, til gavn for turisme og bosætning på vores øer. Der afsættes. 48 mio. kr. i 2016 og 95 mio. kr. fra 2017 og frem til formålet. Der afsættes også 200 mio. kr. til en bredbåndspulje. Herudover afsættes bl.a. 30 mio. kr. årligt fra 2017 til lavere elafgift for forlystelser

De tre partiers og regeringens ordfører siger i en fælles udtalelse om den netop indgåede vækstaftale:

”Vi prioriterer med aftalen, at det bliver flere muligheder for at arbejde og bo i hele landet. Det gør vi bl.a. ved at prioritere lavere færgetakster til de danske småøer og give mulighed for bedre bredbånd, men også ved lavere elafgifter for forlystelsesparker og målrettede indsatser i de områder af landet, der er præget af størst tilbagegang.”, siger Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti, Christina Egelund, Liberal Alliance, Brian Mikkelsen, Det Konservative Folkeparti og Torsten Schack Pedersen, Venstre.

Den samlede aftale indeholder følgende initiativer:

 1. Nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer
 2. Bredbåndspulje
 3. Lempet elafgift for forlystelser
 4. Erhvervspartnerskab for avanceret produktion
 5. Målrettet erhvervsindsats i områder præget af stærk tilbagegang
 6. Oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelser
 7. Indkvartering på kostafdelinger under erhvervsuddannelsespraktik
 8. Dækning af boligudgifter mv. ved praktik i det tyske nærområde
 9. Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen
 10. Landdistriktsvækstpiloter
 11. Succesfuldt iværksætteri via rådgivning
 12. Privat NemID til virksomheder og til erhverv i NemKonto
 13. Nordisk Folkecenter for Vindenergi i Thy
 14. Målrettede PSO-lettelser
 15. Ændring af restaurationsloven
 16. Arkæologiske udgravningers indvirkning på nybyggerier

Pressehenvendelser til pressechef Kim Bove, mail: kkb@evm.dk, tlf.: 91 33 70 15

Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark