Stadig stort potentiale for flere offentlige udbud

Publiceret 20-12-2016

Stat, regioner og kommuner udbød sidste år 25,7 procent af de opgaver, som det er muligt at skabe konkurrence om. De seneste år er tallet steget med ca. 1 pct. om året, men potentialet for at skabe yderligere konkurrence om offentlige indkøb er stadig stort.

I 2015 købte det offentlige varer og tjenesteydelser hos private virksomheder for næsten 300 milliarder kroner. Af de opgaver, der var mulige at sende i udbud, udbød stat, kommuner og regioner 25,7 procent. Det viser analysen ”Status for offentlig konkurrence”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Hvis vi får sendt flere offentlige opgaver i udbud, er det win-win for både det private erhvervsliv og for den offentlige sektor. Når private virksomheder får mulighed for at byde på offentlige opgaver, får de ikke bare adgang til nye markeder; der sker også en videnoverførsel som giver virksomhederne mulighed for at produktudvikle nye løsninger, som muligvis vil kunne eksporteres efterfølgende. Derfor bidrager offentligt udbudte opgaver til øget vækst i dansk erhvervsliv."

"Samtidig sørger konkurrencen om de offentlige opgaver for, at den offentlige sektor effektiviseres og får adgang til innovative nye løsninger, og det kommer jo også i høj grad borgerne til gavn. Derfor er det vigtigt, at vi får øget andelen af opgaver, som sendes i udbud.”

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde siger:

”Vi har et mål om at sende flere offentlige opgaver i udbud, som en del af vores arbejdsprogram for den offentlige sektor. De nye tal, vil vi bruge som grundlag for arbejdet med måltal. For os er det afgørende, at danskerne får den bedst mulige service for deres penge. Det afgørende er ikke, om det er offentlige eller private, som løser opgaverne.”

”Der er meget stor forskel på de kommuner og regioner, der konkurrenceudsætter mindst og mest, og forskellen er blevet større de seneste år. Det viser, at det er muligt at flytte tallene, men det kræver en fokuseret indsats.”

De seneste år er andelen af konkurrenceudsatte offentlige opgaver steget med knap 1 pct. om året i gennemsnit, og fra 2014 – 2015 var stigningen på 1,1 pct., idet staten konkurrenceudsatte 30,5 procent af sine udbudsegnede opgaver, regionerne 19,9 procent og kommunerne 26,5 procent. Tallene dækker over en relativ stor stigning i statens konkurrenceudsættelse sammenlignet med 2014, en lille stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse og et mindre fald i regionernes. Forskellen mellem de kommuner og regioner, der konkurrenceudsætter mest og mindst, er samtidig blevet større.

Læs Status for offentlig konkurrence 2016 

Pressekontakt:

Fungerende pressechef i Erhvervsministeriet: Rasmus Holm Thomsen, 91 39 94 55, rht@evm.dk

Presserådgiver i Finansministeriet: Heidi Birgitte Nielsen, 25 26 27 95, hebni@fm.dk