Høring om om revision af kodeks for god praksis ved behandling af statsstøttesager

Publiceret 16-12-2016

Kommissionen har lanceret en offentlig høring om revision af Kodeks for god praksis ved behandling af statsstøttesager (meddelelse 2009/C 136/04). Høringen foretages via en spørgeskemaundersøgelse, hvor Kommissionen gerne vil høre fra alle medlemsstater og interesserede parter i statsstøttesager. Eksempelvis nationale, regionale og lokale myndigheder, domstole, revisionsretter, støttemodtagere, klagere, branche- og erhvervsorganisationer, juridiske kredse og erhvervslivet.

Besvarelserne vil indgå i Kommissionens arbejde med revision af meddelelsen, der forventes gennemført inden sommeren 2017.

Alle borgere og organisationer er velkomne til at deltage i høringen.

Hvis I ønsker at svare Kommissionen direkte er fristen 25. februar 2017. 

Såfremt høringssvar afgives til Kommissionen, anmoder Erhvervsministeriet om at modtage en kopi af høringssvaret på sbk@evm.dk og lom@evm.dk.

Høringen kan findes her