Erhvervsminister Brian Mikkelsen: Hastelovgivning nu på plads for danske forsikringskunder

Publiceret 08-12-2016

Folketingets partier har på rekordtid fundet en løsning for de forsikringstagere, der er kommet i alvorlig knibe på grund af Gable Insurance AG’s konkurs.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"For præcis en uge siden stod vi klar med en politisk aftale, og det glæder mig, at vi nu på rekordtid har fået gennemført lovgivning, som hele Folketinget står bag, og som hjælper de mange danske kunder, så de kan få dækket deres skader," siger Brian Mikkelsen.

Lovændringen indebærer konkret, at anvendelsesområdet for lov om en garantifond for skadesforsikringer udvides, så danske forsikringstagere i Gable Insurance AG sikres en rimelig dækning. Loven er baseret på en politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Enhedslisten og Alternativet har efterfølgende tilsluttet sig aftalen.

"Jeg er særligt glad for, at det også er lykkedes os at finde en rimelig løsning for de kunder, der ikke inden konkursen i Gable Insurance AG havde nået at klage til Ankenævnet for Forsikring over en afgørelse, de fandt urimelig," siger Brian Mikkelsen.

Danske kunder, der har købt forsikringer i Gable Insurance AG gennem Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, kan læse mere på www.skadesgarantifonden.dk om hvordan de skal forholde sig i forhold til skader og krav.

Læs aftalen her