53 små og mellemstore virksomheder får støtte til digital opgradering

Publiceret 12-12-2016

Erhvervsministeriet har uddelt 5½ mio. kr. til 53 små og mellemstore produktionsvirksomheder under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion. Midlerne skal bruges til at afdække, hvordan produktionen kan gøres mere digital og teknologisk.

Øget automatisering og digitalisering skal løfte konkurrenceevnen i de små og mellemstore produktionsvirksomheder. På den baggrund har erhvervsminister Brian Mikkelsen netop uddelt de første 5½ mio. kr. under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion, hvor der samlet er afsat 42 mio. kr. i 2016-2019.

I alt har 53 virksomheder fået 5½ mio. kr. i tilskud til at analysere, hvordan de kan opgradere deres produktion med øget automatisering og digitalisering.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Det er regeringens ambition, at Danmark skal være i front, når det kommer til at udnytte de teknologiske muligheder. Og det er især vigtigt, at vores mange små og mellemstore virksomheder kommer med. Jeg er derfor glad for, at de første 53 produktionsvirksomheder nu får hjælp til at få analyseret, hvad øget automatisering og digitalisering helt konkret kan give af fordele. Jeg håber, at det vil munde ud i, at flere investerer i digitalisering og automatisering og dermed fastholdelse af arbejdspladser overalt i landet.”

Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion har til formål at øge automatisering og digitalisering i små og mellemstore produktionsvirksomheder i Danmark. I alt er der afsat 42 mio. kr. over 4 år til Erhvervspartnerskabet.

Erhvervspartnerskabet består af DI Industrisamarbejdet/DI Digital, Landbrug & Fødevarer, Håndværksrådet, Dansk Erhverv/IT Branchen, Dansk Metal, IDA Ingeniørforeningen, Foreningen af Godkendte Teknologiske Institutter samt Erhvervsstyrelsen (formand).

Faktaark: Se de 53 virksomheder

Yderligere kontakt:

Erhvervsminister Brian Mikkelsen kan kontaktes gennem presserådgiver Rasmus Holm Thomsen: 91 39 94 55 / rht@evm.dk