Vækst 2016 vil give historisk styrkelse af dansk erhvervsliv

Publiceret 30-08-2016

Med det største erhvervsrettede vækstudspil i nyere tid ønsker regeringen at gennemføre en række initiativer og lempelser for erhvervslivet, så væksten i samfundet samlet set vil være vokset med 35 mia. kr. frem mod 2025.

Danske virksomheder skal investere mere, iværksættere skal have bedre rammer for at udvikle deres virksomheder og omkostningerne for erhvervslivet skal reduceres. Det er nøglen til at øge væksten i samfundet, og målet med regeringens udspil ”Et stærkere Danmark – vækst 2016”.

Udspillet er en del af regeringens ”Helhedsplan – for et stærkere Danmark”, og er målrettet mod at forbedre produktiviteten og skabe vækst i dansk erhvervsliv. Vækst 2016 indeholder over 20 initiativer og lempelser i virksomhedernes rammevilkår, og er det største erhvervsrettede vækstudspil i nyere tid. ”Et stærkere Danmark – vækst 2016” vil alene kunne øge væksten med 20 mia. kr. Dermed kan udspillet levere hovedparten af regeringens ambition om et løft i væksten på 35 mia. kr. om året frem mod 2025, hvoraf de 3 mia. kr. allerede er realiseret i det seneste år. 

”Virksomheder i fremgang er afgørende for at styrke væksten og velfærden i samfundet og velstanden for den enkelte dansker. Vækst 2016 skal skabe fundamentet for flere nye investeringer i danske virksomheder, og forbedre mulighederne for at starte og udvikle nye virksomheder. Med planen er vi i gang med at sætte hele Danmark i vækst. Samlet set vil udspillet øge væksten med 35 mia. kr. frem mod 2025, og dagens initiativer er dermed den største samlede erhvervspakke i nyere tid,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Et stærkere Danmark – vækst 2016 indeholder initiativer inden for disse områder:

  • Gode investeringsvilkår og bedre adgang til egenkapitalfinansiering
  • Iværksætterindsats og vækstvirksomheder
  • Lavere omkostninger gennem afskaffelse af PSO-afgiften og effektiv forsyning
  • Velfungerende markeder i en global økonomi og færre byrder
  • Vækstmuligheder og digitalisering

”Regeringen har sat et ambitiøst mål om at øge væksten med 35 mia. kr. frem mod 2025. Med Et stærkere Danmark - vækst 2016 har regeringen præsenteret en række forslag, som gør dansk erhvervsliv i stand til bedre at løse nogle af de store udfordringer, vi står over for. Det sker med alt fra en investeringsfremmende selskabsbeskatning, øget fradrag for forskning og udvikling til markant bedre vilkår for iværksættere og lavere skat på aktie- og kapitalindkomst. Udspillet ruster på den måde virksomhederne til at gribe mulighederne i et digitalt samfund og producere bedre og smartere i en global konkurrence, så vi styrker fundamentet for at Danmark fortsat kan være et rigt samfund i fremtiden,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Se planen ”Et stærkere Danmark – Vækst 2016” her (pdf)

For yderligere pressekontakt: Pressechef Kim Bové – 91 33 70 15 / kkb@evm.dk