Nyt erhvervspartnerskab skal fremme brug af data og robotter

Publiceret 18-08-2016

Et nyt partnerskab og en pulje med 42 mio. skal fremme avanceret produktionsteknologi i de små og mellemstore virksomheder.

Et nyt erhvervspartnerskab trækker nu i arbejdstøjet for at fremme en teknologisk og digital omstilling i de små- og mellemstore produktionsvirksomheder. Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion skal over de næste fire år formidle viden og udmønte 42 mio. kr. til fremme af ny teknologi i danske produktionsvirksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”I regeringens strategiske arbejde for et Danmark i Vækst er det en topprioritet at sikre, at Danmark kommer med på bølgen om Industrialisering 4.0, hvor brugen af data, robotter og avanceret teknologi flyder sammen. Nu går vi helt konkret ind og understøtter produktionsvirksomhedernes omstilling til avanceret produktion ved brug af ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi.”

Mange SMV’er har i dag ikke en automatiseret produktion og benytter ikke digitalisering eller teknologi i samme grad som de store virksomheder, ifølge en undersøgelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Det på trods af, at virksomheder med en automatiseret, digital produktion typisk kan producere flere varer med færre fejl, hurtigere og billigere, hvilket øger produktiviteten og styrker konkurrenceevnen.

”Den nye tilskudsordning skal afhjælpe nogle af de primære barrierer, vi ser for øget automatisering og digitalisering i danske produktionsvirksomheder. Regeringen ønsker at SMVerne omstiller sig teknologisk og digitalt, så de fortsat kan bidrage til at fastholde produktionsarbejdspladser i hele Danmark,” siger Troels Lund Poulsen.

Det nye partnerskab skal ud over at formidle viden om de muligheder, der ligger i omstillingen til avanceret produktion, også give direkte økonomisk tilskud til danske små og mellemstore produktionsvirksomheder.

Tilskuddet til den enkelte virksomhed vil have to formål:

  • At afdække de potentialer der er i virksomheden ved anvendelsen af ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi.
  • At understøtte implementeringen af ny teknologi i de af virksomhederne, der har det største automatiserings-/digitalisering-potentiale og viljen til at anvende ny teknologi.

Erhvervspartnerskabet etableres med deltagelse af DI Industrisamarbejdet/DI Digital, Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv/IT Branchen, Dansk Metal, IDA Ingeniørforeningen, GTS-Foreningen, Håndværksrådet samt Erhvervsstyrelsen (formand).

Med etableringen af erhvervspartnerskabet for avanceret produktion følges op på den politiske aftale om vækst og udvikling i hele Danmark fra februar 2016.

Kontakt: Pressekonsulent Rasmus Holm Thomsen, tlf. 91 39 94 55 / rht@evm.dk