Flere yngre landmænd kan få lån til egen gård

Publiceret 10-08-2016

Op mod 50-75 ekstra yngre landmænd ventes at kunne modtage nye etableringslån til at købe deres eget landbrug som følge af en ny aftale mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Aftalen betyder at Vækstfonden kan give etableringslån for ekstra 180 mio. kr.

En ny aftale mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond, EIF, giver nu mulighed for at yde flere og større etableringslån, som styrker kapitalgrundlaget for 50-75 unge landmænd, der vil starte deres eget landbrug op.

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Jeg er meget tilfreds med, at aftalen er faldet på plads, og at der dermed skabes grobund for flere ejerskifter, så flere yngre landmænd kan komme ind i landbruget rundt om i hele Danmark. Det er ét af flere tiltag, som regeringen har igangsat for at få landbruget på vækstsporet.”

Aftalen er et af de initiativer, som regeringen fremlagde i forbindelse med udspillet ”Vækst og Udvikling i hele Danmark” i november 2015.

I dag kan Vækstfonden yde de særligt risikovillige ”Etableringslån til landbrug” i samarbejde med Landbrug & Fødevarer samt en stor gruppe af Finansrådets medlemmer for op til 175 mio. kr.. Lånerammen for aftalen mellem Vækstfonden og EIF er 180 mio. kr., og det åbner op for, at flere unge landmænd kan etablere sig som gårdejere.

Skaber optimisme hos de yngre landmænd

Aftalen, der udvider den eksisterende låneordning ”Etableringslån til Landbrug”, giver Vækstfonden mulighed for at yde etableringslån på de yderste 15 procent af landbrugsejendommens værdi mod hidtil 10 procent.

”Med vores etableringslån hjælper vi de unge landmænd med at skaffe den yderste og mest risikofyldte del af deres finansiering, når de skal købe et landbrug. Det giver både bankerne og realkreditinstitutterne mulighed for at komme med de resterende midler, så den samlede finansiering falder på plads. Med den nye garanti fra EIF kan vi nu nå ud til endnu flere landmænd” siger Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden.

Aftalen med EIF er netop blevet underskrevet og træder formelt i kraft 1. september. Men allerede nu kigger Vækstfonden på de første mulige finansieringer med den nye garanti.

Vækstfonden har siden 2010 finansieret flere end 500 landbrug for ca. 2 mia. kr.

For yderligere information kontakt: Rasmus Holm Thomsen, tlf.: 91 39 94 55 eller rht@evm.dk