Maritime data gøres nu offentligt tilgængelige

Publiceret 05-04-2016

I dag gøres dele af Søfartsstyrelsens maritime data tilgængelige for offentligheden via styrelsens hjemmeside. Håbet er, at de tilgængelige datasæt kan bidrage til datadreven forretningsudvikling.

Fremover vil en lang række maritime datasæt være frit tilgængelige for offentligheden. En af årsagerne til offentliggørelsen af de maritime data er et ønske om at bidrage til den datadrevne og digitale udvikling i den maritime branche.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Det Blå Danmark har stor betydning for erhvervsudviklingen i Danmark, og ved at offentligøre disse data kan vi forhåbentlig bidrage til datadreven forretningsudvikling i de maritime erhverv. Det er mit håb, at maritime virksomheder, iværksættere og alle de danskere, der bruger havet, vil gøre brug af de tilgængelige data til for eksempel at skabe nye applikationer, ydelser og analyser, som kan bidrage til vækst i hele Det Blå Danmark.”

De første maritime datasæt, der stilles til rådighed for omverdenen, er statiske geodata om ankerpladser, kapsejladsbaner, skibsruter i danske farvande samt Søfartsstyrelsens strøm af navigationsadvarsler. Det er også muligt at købe adgang til højkvalitets positionsdata over alle handelsskibe i danske farvande, både i en webversion og som rådata. Endvidere kan man, via Søfartsstyrelsens hjemmeside, foretage opslag i det danske skibsregister på de enkelte skibe i registeret.

Det er ambitionen, at der i løbet af de kommende år åbnes op for flere maritime datasæt.

Pressekontakt:

Erhvervs- og Vækstministeriet, Rasmus Holm Thomsen, rht@evm.dk, 91 39 94 55
Søfartsstyrelsen, Rikke Rask Hoffland, rrh@dma.dk, 72 19 61 10