10 mio. kr. til at styrke e-handel og digitalisering i små og mellemstore virksomheder

Publiceret 06-04-2016

Det er vigtigt, at dansk erhvervsliv griber de nye muligheder inden for digitalisering og e-handel til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Derfor afsættes nu 10 millioner kroner under den nationale pulje af EU’s socialfonds midler til ’styrket e-handel og digitalisering i små- og mellemstore virksomheder'.

Mange små og mellemstore virksomheder halter fortsat bagefter, hvad angår digitalisering, e-handel og anvendelse af it.

Derfor lanceres nu et nyt tema under den nationale pulje af EU’s socialfondsmidler, som skal styrke små og mellemstore virksomheders brug anvendelse af e-handel og digitalisering.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Vi kan se, at der er en tæt sammenhæng mellem virksomheders digitalisering og produktivitetsvækst. Det er derfor helt afgørende, at vi sørger for at få hjulpet vores små og mellemstore virksomheder med på den digitale bølge, så vi kan løse den produktivitetsudfordring, som vi i Danmark står over for. Hvis vi skal kunne konkurrere på det internationale marked, er det også vigtigt, at virksomhederne får hjælp til at kunne få del i den stigende e-handel.” 

De 10 mio. kroner skal anvendes til en landsdækkende indsats, hvor kompetenceudvikling skal styrke e-handlen og digitaliseringen i små og mellemstore virksomheder. Midlerne fra EU’s Socialfond skal medfinansieres med mindst ligeså stort et beløb i national medfinansiering, så den samlede indsats bliver på mindst 20 mio. kr.

Pressekontakt: Peter Madsen, 91 33 70 17

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af EU's socialfondsmidler (pdf)

Fakta

  • 34 pct. af virksomhederne angiver, at mangel på såvel kompetencer til it-forretningsudviklingen som basale it-brugerkompetencer udgør en barriere for digitalisering. (Danmarks Statistik, 2015: ”It-anvendelse i virksomheder 2015”.)
  • En indsats under temaet skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1, investeringsprioritet 2c ’vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne’.  Den har til formål at øge beskæftigelsen i de deltagende virksomheder via realisering af virksomhedernes vækstpotentiale gennem tilførsel af nye kompetencer til ledelse og medarbejdere. 
  • En indsats skal gennemføres i regi af et tværregionalt projekt, som forankres hos en operatør, der underskriver kontrakten om EU-medfinansiering, og som står for administration på alle de økonomiske partneres vegne og dermed er ansvarlig for projektets gennemførelse. Deltagende aktører i projektet kan fx være uddannelsesaktører, arbejdsmarkedets parter, organisationer og rådgivere, innovations- og erhvervsfremmeaktører, der skal give virksomhederne tilbud om at løfte arbejdsstyrkens kvalifikationer inden for digitalisering.