Styrkelse af iværksættermiljøer i Danmark

Publiceret 23-09-2015

Åben pulje yder tilskud til udvalgte projekter, der skal styrke iværksættermiljøer i hele Danmark.

Det er hårdt arbejde at skabe en succesfuld virksomhed, og mange iværksættere finder derfor sparring og inspiration til vækst i de mange iværksættermiljøer i Danmark. En stor del af iværksættermiljøerne er båret af frivillige kræfter og ildsjæle, og de har en fælles ambition om at gøre en positiv forskel for iværksættere, der vil skabe vækst og arbejdspladser.

Erhvervsstyrelsen giver, på baggrund af en åben pulje, tilskud til en række udvalgte projekter i iværksættermiljøerne.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:
"Mange private kræfter bliver brugt på at skabe gode vækstvilkår for landets iværksættere i form af sparring, adgang til kapital og en lang række iværksætternetværk. Det er en prisværdig indsats, der er vigtig for at skabe Danmarks fremtidige vækstvirksomheder. Regeringen vil gerne anerkende den indsats. Det er min oplevelse, at iværksætterkulturen i Danmark har været inde i en meget positiv udvikling de seneste år, og vi ser hastigt voksende iværksættermiljøer – ikke bare i hovedstaden, men i hele landet. Derfor er jeg også glad for, at vi kan give tilskud til projekter, der har aktiviteter fra København til Struer."

Kontakt: Kommunikationsansvarlig Peter G. H. Madsen 91 33 70 17

Fakta

  • Den 27. april 2015 åbnede Erhvervsstyrelsen for ansøgninger til en mindre tilskudspulje rettet mod initiativer, der styrker økosystemerne for iværksætteri i Danmark.
  • Der har været en stor interesse for puljen, hvor styrelsen har modtaget 121 ansøgninger til en samlet ansøgt sum af ca. 51 mio. kroner. Styrelsen har valgt at give tilskud til syv projekter til en samlet sum af 2,2 mio. kroner.

Udvalgte projekter

The Danish Startup Council

Projektets sigte er at få flere udenlandske investeringsfonde (venture capital funds) til at investere i danske iværksættervirksomheder. Det foregår gennem 12 events, hvor de væsentligste investeringsfonde i Europa inviteres til København og bliver præsenteret for 10 af de bedste startups i Danmark. Udvælgelsen af startups sker via en løbende dialog mellem aktører, der har et dybt kendskab til talentmassen på den danske iværksætterscene. Det omfatter repræsentanter fra arbejdsfællesskaber, uddannelsesinstitutioner og sociale netværk på tværs af iværksættermiljøerne.
Projektdeltager: Rainmaking Loft Copenhagen ApS
Kontakt: Kommunikationsansvarlig Johan Vardrup 28 97 83 60

Army & Entrepreneurship

Projektet vil medvirke til at skabe et iværksættermiljø med fokus på tværfaglighed, kommercielle samarbejder og talentudvikling i det danske forsvar. Projektet sætter fokus på at efteruddanne samt omskole ansatte inden for det danske forsvar og dermed øge deres chancer for andre karrieremuligheder uden for forsvaret. Projektet handler om at kickstarte innovationsprocesser og gøre potentielle iværksættere i forsvaret interesseret, engageret og involveret i at forfølge karriereambitioner i erhvervslivet.
Projektdeltager: Happy42 ApS
Kontakt: projektansvarlig Linda Mostrup Pedersen 91 53 88 73

Acoustic Design Center

I Danmark er der en række operatører, der hver især arbejder som selvstændige konsulenter/freelancere/rådgivere inden for udvikling af lydkoncepter, lydløsninger og mere specifikke lydmæssige specialopgaver. Ved at samle alle disse kompetencer i et kraftfuldt Acoustic Design Center vil centeret kunne tilbyde en bredere vifte af løsninger, der dækker alt fra strategi-, forretnings-, og produktudvikling over konstruktion og teknisk udvikling til prototyping, prøveproduktion, kvalitetssikring og supply chain setup.
Projektdeltager: Business-StartUp.dk K/S, Printtronic Struer A/S, TM Alu Parts ApS, Schacoustics ApS, Mads Miltersen Design, PointSource Acoustics og SLP Holding ApS
Kontakt: projektansvarlig Lars Elbæk 40 37 06 77 

Ny kommercialiseringsplatform for bioentrepreneurship

Formålet med projektet er at etablere en kommercialiseringsplatform for bioentrepreneurship med det mål at frembringe bioteknologiske projektledere i verdensklasse, der har erfaring i praktisk innovation og kommercialisering af bioteknologisk forskning. Med projektet etableres en platform med base på COBIS, hvorfra den vil bidrage til at styrke det nuværende økosystem for bioteknologi og give innovative unge virksomheder adgang til et miljø, som tager hånd om de mest centrale udfordringer indenfor opstart af ny biotechvirksomhed.
Projektdeltagere: COBIS A/S, Dansk Biotek, Copenhagen Life Science Advisors og REBBLS
Kontakt: projektansvarlig Morten Mølgaard Jensen 70 70 29 80

CPHFTW Townhall: En stærkere forankring i det Københavnske iværksættermiljø

Projektets målsætning og vision er at skabe et bæredygtigt og langtidsholdbart fællesskab i det københavnske iværksættermiljø ved at videreudvikle på det fundament, som en række teknologiiværksættervirksomheder og CPHFTW har skabt. Projektet vil afvikle fire store iværksætterarrangementer – Townhalls – om året, hvor der vil samles over 800 personer hver gang for at fejre succeser, skabe synergi, dele viden og udveksle læring, inspiration og kontakter. Townhalls er både et tilbagevendende samlingspunkt og forankring for eksisterende iværksættere i det københavnske iværksættermiljø og en indgang for de helt nye.
Projektdeltager: CPHFTW IVS 
Kontakt:Projektansvarlig Christoffer H. Malling, 31 31 82 21

Startup Borgen

Projektets formål er at hjælpe unge med at starte virksomheder og projekter op samt at fremme en positiv holdning til det at starte egen virksomhed i Danmark. Projektet har to overordnede indsatsområder; dels skal iværksætteriet som mulig karrierevej brandes og gøres mere attraktivt, og dels skal det eksisterende iværksætterøkosystem styrkes for at kunne understøtte iværksættere på alle stadier, så flest mulige virksomheder bliver realiserede. Startup Borgen afholder flere arrangementer, herunder en iværksætterkonkurrence i Folketinget, hvor deltagerne får undervisning og vejledning i at udvikle og starte egen virksomhed. Startup Borgen mener, at det kun er igennem innovation og iværksætteri, vi kan skabe holdbare løsninger på samfundets udfordringer.
Projektdeltager: Startup Borgen
Kontakt: projektansvarlig Troels Jørgensen 31 50 83 32

TechBBQ 2016

TechBBQ er en årlig større event for danske tech-startups, der tiltrækker mellem 1.000-1.500 iværksættere. De sidste tre års TechBBQ har øget den internationale interesse for Danmark som iværksætterland og været med til at positionerer Danmark som et attraktivt land for investering. I 2016 vil TechBBQ have et styrket fokus på at bygge bro mellem stærke investeringsfonde, udenlandske startups og danske iværksættere, der er på vej frem. Ligeledes vil der i 2016 blive sat øget fokus på matchmaking mellem startups, der er på vej frem, og dem der har opnået succes.
Projektdeltager: Trendsonline ApS
Kontakt: projektansvarlig Daniel Laursen 31 31 51 78