Meddelelse om fastsættelse af SIFI-bufferkrav for 2016

Publiceret 20-10-2015

Finanstilsynet udpegede den 30. juni 2015 6 institutter som systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer). Finanstilsynets udpegning medførte ingen ændringer sammenlignet med udpegningen i 2014, hvorved de danske SIFIer fortsat er Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og DLR Kredit A/S.

SIFI-bufferkravet og sammenhængen til instituttets systemiskhed, der beregnes årligt af Finanstilsynet i forbindelse med udpegningen af SIFIer, fremgår af tabel 1. 

Tabel 1 – SIFI-bufferkrav

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

DLR Kredit A/S (1,9)

 

Sydbank A/S (3,2)

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Jyske Bank A/S (5,4)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

Nordea Bank Danmark A/S (16,9)

 

Nykredit Realkredit A/S (19,7)

2,0 pct. 

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

≥ 35

Danske Bank A/S (37,4)

3,0 pct.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen.

Kravet vil blive gradvist indfaset i perioden 2015-2019 i overensstemmelse med tabel 2.

Tabel 2 – Indfasning af SIFI-bufferkrav (pct.)

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

Kategori 1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Kategori 2

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

Kategori 3

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

Kategori 4

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategori 5

0,6

1,2

1,8

2,4

3,0

Kravene skal sikre, at SIFIer i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien. Kravene er således fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.

SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer, dvs. institutters eksponeringer i Danmark, andre medlemslande i EU og lande udenfor EU.

Erhvervs- og vækstministeren vil hvert år vurdere SIFIernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed. Hvis et SIFI bliver mere eller mindre systemisk, vil instituttets SIFI-bufferkrav blive justeret i overensstemmelse med modellen, som fremgår af tabel 1. Instituttet skal leve op til et eventuelt højere krav ved udgangen af det pågældende år, der er ændringer i dets systemiskhed.

Kontaktperson: Peter Madsen, tlf.: 91 33 70 17