Fremgang i udlån til dansk erhvervsliv

Publiceret 07-10-2015

Penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervslivet er steget med knap 2 pct. det seneste år. Det viser den seneste udlånsredegørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Det går bedre med at finansiere udviklingen af virksomheden. Det oplever både små og store virksomheder landet over. Store virksomheder oplever dog fortsat finansieringssituationen bedre end små virksomheder.

"Jeg er glad for, at udlånet til de danske virksomheder over det seneste år er gået i den rigtige retning. Vi må imidlertid ikke glemme, at der er virksomheder med gode projekter, der har svært ved at opnå finansiering i penge- og realkreditinstitutterne. Det gælder især de mindre virksomheder og de nye virksomheder, der endnu ikke har nået at opbygge en solid forretning,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Som noget nyt ser redegørelsen på om virksomhedernes mulighed for at opnå lån er bedre i byerne end på landet. De nye analyser viser, at der ikke er forskel på virksomhedernes vilkår, men derimod er der en stærk sammenhæng mellem overskudsgrad i virksomheden og bevilgede lån, uanset hvor i landet, virksomheden ligger. De virksomheder, som får helt eller delvist afslag på lån, har således en betydeligt lavere overskudsgrad end de virksomheder, som opnår lån, i såvel by- som landkommuner. 

"Jeg er glad for, at sunde virksomheder i alle dele af landet kan få finansiering. Det er en væsentlig forudsætning for at skabe vækst i hele Danmark, at virksomhederne har adgang til den nødvendige finansiering", siger Troels Lund Poulsen.

Udlånsredegørelse oktober 2015

Kontaktperson: Martin Hein, tlf.: 91 39 94 55.