Finansiering af ejendomme i landdistrikterne

Publiceret 07-10-2015

Udvalget om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne har afleveret sin rapport til erhvervs- og vækstministeren. Udvalget konstaterer, at der er forskelle på udviklingen i udlånet mellem byer og landdistrikter, men finder også, at der lånes ud til boliger og erhvervsejendomme i hele landet. Udvalget anbefaler enkelte justeringer i den finansielle regulering.

Udvalget om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne blev nedsat i marts 2015 på baggrund af en beretning fra Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Udvalget har nu afleveret sin rapport til erhvervs- og vækstministeren.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen udtaler i den forbindelse:

"Jeg vil gerne takke udvalget for rapporten, som giver et overblik over finansieringssituation i landdistrikterne og kommer med konkrete anbefalinger."   

"Den bedste løsning på udfordringerne i landdistrikterne er, at der skabes vækst og arbejdspladser. Det vil påvirke boligmarkedet og lånemulighederne i landdistrikterne positivt". 

Regeringen vil inden for de kommende uger fremlægge en plan for vækst i hele Danmark. Udvalgets anbefalinger vil indgå i dette arbejde. 

Rapportens hovedkonklusioner

Udvalget har haft til opgave at analysere og redegøre for specifikke spørgsmål i relation til regler, vilkår og praksis for belåning af ejerboliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne.

Udvalget konstaterer i sin rapport, at der er forskelle på udviklingen i udlånet mellem byer og landdistrikter, idet det samlede udlån er faldende i landdistrikterne, og nyudlånet er lavere end i byerne. Udvalget konstaterer imidlertid også, at der lånes ud til boliger og erhvervsejendomme i hele landet.

Udvalget har ikke fundet eksempler på, at uhensigtsmæssig lovgivning skulle begrænse udlånet i landdistrikterne. Udvalget har imidlertid fundet eksempler på regler, som opfattes som mere restriktive, end Finanstilsynet fortolker disse regler. Det gælder specielt for 6-måneders reglen i forbindelse med værdiansættelse af fast ejendom og vejledning om anvendelse af rådighedsbeløb ved indberetning til Finanstilsynet.

Udvalget anbefaler på den baggrund, at eventuelle misforståelser af 6-måneders reglen afklares, ved at reglen enten fjernes eller præciseres. Udvalget anbefaler videre, at vejledningen for anvendelse af rådighedsbeløb ved indberetning til Finanstilsynet justeres, så institutterne får mere fleksibilitet. 

Udvalget anbefaler endelig, at banker og realkreditinstitutter overvejer, om justeringer af det eksisterende produktsortiment – fx ved anvendelse af lavere belåningsgrad, kortere løbetid m.v. – kan medføre en højere grad af imødekommelse af låneanmodninger i landdistrikterne.

Udvalget har haft professor Michael Møller, CBS, som formand og har haft deltagelse af lektor Karin Haldrup, Aalborg Universitet, forhenværende direktør i Realkredit Danmark, Sven Holm, samt repræsentanter fra Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Ejendomsmæglerforening, Lokale Pengeinstitutter, Danske Regioner, KL, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansrådet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet og Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet.

Kontakt: Kommunikationsansvarlig Peter Madsen, mobil 91 33 70 17 

Rapport fra udvalg om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter