Fastsættelse af den kontracykliske buffersats for Færøerne

Publiceret 20-10-2015

Den kontracykliske buffersats fastsættes til 0 pct. på Færøerne.

Med implementering af kapitalkravsforordningen og -direktivet (CRR/CRD IV) på Færøerne vil erhvervs- og vækstministeren som noget nyt hvert kvartal fastsætte en kontracyklisk buffersats for Færøerne.

Buffersatsen for Færøerne er bl.a. fastsat med udgangspunkt i en vurdering af udlån set i forhold til BNP på Færøerne. Herudover er andre relevante indikatorer for Færøerne blevet inddraget med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet. Det indgår også i vurderingen, at Det Systemiske Risikoråd på sit møde den 22. september 2015 har anbefalet, at buffersatsen for Færøerne bør fastsættes til 0 pct.

Erhvervs- og vækstministeren har på den baggrund fastsat, at den kontracykliske buffersats skal være 0 pct. for Færøerne. 

Når CRR/CRD IV er fuldt implementeret i Grønland, vil erhvervs- og vækstministeren ligeledes kvartalsvist fastsætte en kontracyklisk buffersats for Grønland. 

Kontaktperson: Peter Madsen, tlf.: 91 33 70 17