Et løft af kyst- og naturturisme i Danmark

Publiceret 30-10-2015

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen præsenterer i dag 10 projekter, der får en forsøgstilladelse og dermed bedre rammer for at udvikle turismen langs de danske kyster i samspil med naturen.

Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Det er den danske kyst- og naturturisme et vigtigt fundament for, og især i de egne længst væk fra de store byer er turismen en helt afgørende kilde til vækst og beskæftigelse.

Regeringen ønsker at gøre en aktiv indsats for at styrke væksten i turismen blandet andet i de danske kystområder. Et bredt flertal vedtog i slutningen af sidste år en forsøgsordning, der skal fremme udviklingen af kyst- og naturturismen. Regeringen har nu udpeget de 10 projekter, som kan tiltrække udenlandske turister og samtidig indpasses i kystlandskabet.

”Det er 10 projekter, som uden tvivl vil være med til at trække flere turister til de danske kyster og skabe vækst og arbejdspladser lokalt. Det er projekter med høj kvalitet, som vil kræve en samlet investering på fire milliarder. Så vi må sige, at forsøgsordningen er en succes,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. 

”Kommunerne har et meget fint blik for, at naturen er deres største aktiv, men også en forståelse for, at der skal være nogle faciliteter, som kan trække besøgende til. Jeg er ikke i tvivl om, at forsøgsprojekterne vil betyde, at flere vil få glæde af Danmarks smukke strande og kyster, ” siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Ny udvidet ordning

Projekterne er spredt over hele landet og vil samlet set skabe mulighed for investeringer på ca. fire mia. kroner, der vil skabe lokale jobs både i forbindelse med etableringen og den efterfølgende drift.

Der var i alt 20 projekter, der levede op til kriterierne om, at de skulle udvikle kyst- og naturturismen, øge tiltrækningen af udenlandske turister, etableres i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter, og projekterne skal indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskab.

”Forsøgsordningen har vist, at der er en lang række gode kommercielle projekter rundt om i hele Danmark, der vil kunne løfte kyst- og naturturisme. Regeringen vil derfor indføre en ny styrket forsøgsordning, så flere projekter kan blive en realitet. Med Danmarks 7.300 kilometer kyststrækning, så er der plads til flere projekter til glæde for alle danskere,” siger Eva Kjer Hansen.

Samtidig vil regeringen også udvide ordningen, så den bliver endnu mere attraktiv.

”Den nye forsøgsordning skal blandt andet sikre, at nye feriecentre kan udlægge sommerhuse, når de bliver etableret. Det er et vækstpotentiale, som den nuværende forsøgsordning ikke har givet mulighed for at indfri. Det præcise indhold af den nye forsøgsordning bliver præsenteret sammen med moderniseringen af planloven,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. 

De 10 projekter skal nu igennem en nærmere planlægning og godkendelse i de enkelte kommuner, inden de kan blive gennemført.

Kontakt: Martin Hein, Erhvervs- og Vækstministeriet, tlf. 91 33 70 15 og Pressechef Mette Thorn, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 25 61 71 70

De 10 projekter

Fakta om projekterne

Oplysningerne nedenfor, herunder vurdering af besøgstal, omsætning og investeringsniveau er baseret på kommunernes ansøgningsmateriale.

De udvalgte 10 projekter

 • Ringkøbing-Skjern Kommune, Søndervig Feriepark: Projektet består af 500 feriehuse, Nordeuropas største badeland, fællesfaciliteter og wellness-faciliteter og vil indebære en investering på ca. 750 mio. kr. – 1 mia. kr. Det forventes endvidere, at projektet vil give en årlig stigning på op mod 620.000 udenlandske overnatninger.
 • Vordingborg Kommune, Aquapark Møn: Projektet er et ferie- og oplevelsescenter bestående af mangfoldige nye oplevelsestilbud baseret på vand, natur/outdoor og industrikulturmiljø samt en ferieboligbebyggelse på op til 500 enheder på den gamle sukkerfabrik. Projektet vil indebære en anlægsinvestering på ca.1,3 mia. kr. Det forventes, at projektet vil tiltrække 13.000 ugegæster til de nye ferieboliger samt 75.000 dagsgæster.
 • Sønderborg Kommune, Nordals Ferieresort: Projektet består af 2 hoteller, op til 400 ferieboliger, 2 campingpladser, vandoplevelser, marina med 100 bådpladser, butikker og restauranter, stisystemer mm. Beregninger peger på, at Nordals Ferieresort vil kunne tiltrække 560.000 gæster om året, som primært vil komme fra Tyskland. Projektet forventes at indebære en anlægsinvestering på ca. 1,3 mia. kr. til etablering af ferieresortet.
 • Lolland Kommune, Safari Lodge Knuthenborg: Projektet omfatter etablering af op til 200 tematiserede overnatningsenheder og dertil hørende konference- og spisefaciliteter i tilknytning til Knuthenborg Safaripark lige midt i naturen i simple rammer. Det forventes, at projektet vil have ca. 40-50.000 årlige overnatninger.    
 • Stevns Kommune, Besøgscenter v. Stevns Klint: Projektet omfatter etablering af et besøgscenter om Stevns Klint (UNESCO Verdensarv). Endvidere omhandler projektet omlægning af parkeringsplads, etablering af nye faciliteter til formidling, naturlegeplads, stier, nye trapper, styrkelse af udsigtspunkter og landgangsbro. Det forventes, at det ny besøgscenter vil tiltrække op mod 50.000 turister på årsbasis.
 • Varde Kommune, Blåvand Strandpark: Projektet omfatter wellness faciliteter og 50 luksusferielejligheder, restaurant, småbutikker, klubhuse samt en naturpromenade med oplevelseslommer mellem Blåvand Strandpark og Hvidbjerg Strand. Projektet forventes at skabe en årlig omsætning på ca. 25 mio. kr.
 • Hjørring Kommune, Løkken Klithotel: Projektet omfatter erstatning af et nedslidt hotel med et nyt hotel med 34 værelser, konferencefaciliteter og restaurant samt 14 satellitværelser, wellness center, plankestier og udsigtsplatform i klitterne; 10 nye badehuse på stranden samt omdannelse af byens vandtårn og redningshus til henholdsvis udsigtstårn og til brug for pop-up arrangementer.  Projektet vil have en samlet investering på ca. 25 mio. kr.
 • Svendborg Kommune, Øhavscenter Christiansminde: Projektet omfatter en ny bygning med plads til undervisning, cafe, ophold, vandsport, promenade, gennemgående cykelsti, støttefaciliteter for friluftsliv og vandsport osv. samt nye hotelværelser bygget ind i terrænet.  Det forventes, at projektet på årsbasis vil skabe 10.000 ekstra overnatninger og øge antallet af udenlandske overnatninger og dagturister. Det forventes at give et turismeskabt vækstforbrug i Svendborg og omkringliggende kommuner på op til 15 - 17 mio. kr. Det vil være et krav i forsøgstilladelsen, at projektet tilpasses det eksisterende landskab ved, at en planlagt bygning på vandet flyttes ind på land og den offentlige adgang til kysten sikres.
 • Gribskov Kommune, New Nordic Coast: Projektet omfatter etablering af nyt strandhotel samt strandmole med havbad, en forlængelse og forstærkning af eksisterende havnemoler, bredere sandstrande, anlæg af badebro med flydende sauna samt et aktivitetsområde. Det forventes, at projektet vil tiltrække af 30-40.000 flere gæster om året til området. Det vil være et krav i forsøgstilladelsen, at projektet tilpasses det eksisterende landskab ved, at en planlagt bygning på havet udgår.
 • Norddjurs Kommune, Strandliv Fjellerup: Projektet omfatter etablering af fire konkrete nedslag og sammenbindende forbindelse her i mellem på Fjellerup Strands 2,5 km kyststrækning. Nedslagene har bl.a. fokus på leg, læring og sport mv. Projektet endelige udformning vil blive til i en designproces. Projektet vil gøre Fjellerup Strand til en endnu mere attraktiv destination for udenlandske og danske turister.

To yderligere projekter kan gennemføres inden for gældende regler

To af projekterne kan gennemføres inden for de gældende regler i Planloven og Naturbeskyttelsesloven.

 • Guldborgsund Kommune, Marielyst Pier: Projektet omfatter opførelse af en aktivitets- og promenadebro ved Marielyst strand. Broen skal være en fortsættelse af et nyanlagt torv og strandstrøg over stranden og ud i vandet. Broen måler op til 125 meter i længden og op til 12 meter i bredden. Pieren vil kunne have aktiviteter som eksempelvis siddemuligheder, udspring, almindelig badning, kajakrampe, rampe ned i vandet så handikappede kan komme let i vandet og promenade. Det forventes, at projektet vil give en øget omsætning på op mod 20 mio. kr. årligt.
 • Odsherred Kommune, Vision for to kyststier: Projektet omfatter etablering af to stier, henholdsvis Kyststien fra Dragsholm Slot til Odden Kirke (ca. 40 km) og Fjordpromenaden fra Nykøbing Sj. til Anneberggård (ca. 1,5 km) samt information om ruten og dens steder, forbedring, overgange, bænke og udvikling af toiletfaciliteter og adgang til vand mm. Det forventes, at der skal investeres ca. 20 mio. kr. i realiseringen af projektet