Danmark styrker det maritime samarbejde med Ghana

Publiceret 06-10-2015

Ghana har gennem de seneste 20 år oplevet en høj økonomisk vækst, og med sin placering i Vestafrika er Ghana et vigtigt eksportmarked for danske maritime virksomheder.

Erhvervs- og Vækstministeriet etablerer derfor et myndighedssamarbejde med Ghana, der skal styrke Danmarks position og de danske virksomheders muligheder i Ghana og Vestafrika. Som led heri er der pr. 1. september 2015 udsendt en maritim vækstrådgiver til ambassaden i Ghana.  

Der er et stort potentiale for danske maritime virksomheder i Vestafrika. Jeg er derfor rigtig godt tilfreds med, at vi med udsendelsen af en vækstrådgiver og det styrkede myndighedssamarbejde med Ghana, nu får skabt en endnu bedre platform for de danske maritime virksomheders aktiviteter i Vestafrika”, siger Troels Lund Poulsen, der tidligere i dag mødtes med den ghanesiske vicetransportminister, Joyce Bawa Mogtari, som er i Danmark i forbindelse med Danish Maritime Forum.

Formålet med mødet mellem de to ministre var at få diskuteret, hvordan samarbejdet mellem Danmark og Ghana kan styrkes på det maritime område, og der blev bl.a. underskrevet en aftale om anerkendelse af søfarende, der tillader ghanesiske søfolk at arbejde ombord på danske skibe. 

Målet med myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Ghana er at benytte danske maritime erfaringer og styrkepositioner til at opbygge rammebetingelserne for bæredygtig vækst og beskæftigelse i den ghanesiske maritime sektor. Hensigten hermed er desuden at styrke Danmarks position og kommercielle relationer med Ghana og Vestafrika generelt, hvilket skal gavne dansk erhvervsliv.

Kontaktperson: Peter Madsen, telefon: 91 33 70 17.