Folketinget vedtager Danmarks første udbudslov

Publiceret 19-11-2015

Hvert år køber det offentlige ind for 300 milliarder kroner. Med den nye udbudslov bliver det nemmere, billigere og mere fleksibelt for det offentlige at sende opgaver i udbud og for virksomhederne at byde på opgaverne.

Folketinget har i dag vedtaget Danmarks første udbudslov. Loven træder i kraft 1. januar 2016 og sætter rammerne for mere effektive offentlige indkøb til gavn for både de offentlige myndigheder selv og det private erhvervsliv. 

Udbudsloven fører blandt andet til større klarhed, fleksibilitet og forenkling af udbudsreglerne. Både de offentlige myndigheder og de private virksomheder kan se frem til markant lavere omkostninger forbundet med udbud, når den nye lov træder i kraft. Loven forventes at medføre besparelser for virksomhederne på 70 mio. kr. årligt og for det offentlige på 800 mio. kr. årligt.  

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen siger:

”Med den nye udbudslov får vi rammerne for et mere effektivt samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder. Det vil give bedre og billigere løsninger til gavn for danskerne. Når det offentlige køber ind for mere end 300 milliarder kroner om året, betyder det noget, at pengene bliver brugt bedst muligt. Forhåbentlig vil det også betyde, at flere offentlige opgaver konkurrenceudsættes.”  

”Med den nye udbudslov sikrer vi, at både små og store virksomheder har en chance for at byde ind på offentlige udbud. Det er godt for virksomhederne, og det er godt for det offentlige, når der kommer flere bud, fordi det giver en mere effektiv konkurrence og bedre løsninger.”

Udbudsloven træder i kraft den 1. januar 2016. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen iværksætter en bred vejledningsindsats til både myndigheder og erhvervsliv for at understøtte de nye muligheder i lovforslaget bedst muligt. 

Kontaktperson: Presseansvarlig Martin Hein 91 39 94 55, mahe@evm.dk

Fakta: Nye muligheder for offentlige indkøb

Udbudsloven indeholder en række nye elementer i forhold til de nuværende udbudsregler. Blandt de væsentligste ændringer er:

  • Lovforslaget samler en række regler i én lov og bidrager med lovbemærkningerne til at tydeliggøre forståelsen af reglerne.
  • Der gives en væsentligt bredere adgang til at kunne anvende de fleksible udbudsprocedurer, der understøtter dialog og forhandling og mulighed for at anvende den helt nye udbudsprocedure for innovationspartnerskaber. 
  • Reglerne i tilbudsloven for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser afskaffes og erstattes af et mere enkelt regelsæt med et krav om, at den offentlige myndighed skal sikre sig, at købet foregår på markedsmæssige vilkår. 
  • Rammerne for små og mellemstore virksomheders adgang til at deltage i offentlige udbud forbedres. Der indføres bl.a. en regel om, at det offentlige ikke må stille større krav til virksomhedernes årsomsætning end det dobbelte af kontraktværdien, og et følg- eller forklar-princip der indebærer, at det offentlige skal opdele kontrakter i mindre bidder eller forklare, hvorfor en kontrakt ikke opdeles.  
  • Det bliver nemmere for virksomhederne at dokumentere, at de lever op til de krav, der stilles, fordi det kun er den virksomhed, der vinder, der skal indsende fuld dokumentation.