Fem principper skal sikre ny EU-regulering ikke overimplementeres

Publiceret 20-11-2015

EU-medlemsskabet er en stor fordel for Danmark og danske virksomheder. Men det er tid til et opgør med overimplementeringen af EU-regler. Regeringen har derfor udarbejdet fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering i Danmark, som har til formål at sikre, at ny EU-regulering ikke overimplementeres, medmindre væsentlige hensyn taler herfor.

De fem principper er: 

  1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-reguleringen.
  2. Danske virksomheder bør ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den forventede implementering i sammenlignelige EU-lande.
  3. Fleksibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes.
  4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, bør EU-regulering implementeres gennem alternativer til regulering.
  5. Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de fælles ikrafttrædelsesdatoer
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen: 

”Det er vigtigt, at Danmark ikke implementerer EU-regulering på en mere bebyrdende måde end de lande, vi konkurrerer med, da det det hæmmer virksomhedernes konkurrenceevne til skade for vækst og arbejdspladser.” 

”De fem principper for implementeringen af EU-regulering vil bidrage til, at der ikke utilsigtet sker overimplementering. Det vil være til gavn for vores virksomheder, at de ikke bliver mødt med strengere regulering end deres konkurrenter i andre EU-lande”. 

De fem principper vil være styrende for EU-implementeringsudvalgets arbejde med overimplementering.

Kontakt: Kommunikationsansvarlig Peter G. H. Madsen: 91 33 70 17