Aftale om Dansk Vækstkapital II på plads

Publiceret 30-11-2015

Regeringen er sammen med en række af landets større pensionsselskaber blevet enige om at etablere Dansk Vækstkapital II, som bl.a. giver nye og mindre virksomheder adgang til ny, risikovillig kapital.

En aftale om Dansk Vækstkapital II er nu på plads i et samarbejde mellem ATP, Danica Pension, PensionDanmark, PKA, Nordea Liv og Pension, Sampension, Industriens Pension med flere og Vækstfonden.

Den nye fond kommer til at forbedre iværksætteres og etablerede små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Investorerne kommer med 2,6 mia. kr. i første runde. Samtidig er fonden løftestang for yderligere privat kapital til virksomhederne.

"Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået en konkret aftale med pensionsselskaberne på plads. Aftalen forbedrer ikke mindst nye og mindre virksomheders adgang til risikovillig kapital, og det er et vigtigt skridt mod ny vækst i hele Danmark.  Risikovillig kapital er væsentligt for at skabe langsigtet udvikling og øget beskæftigelse i hele landet", siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Det største egenkapitaltilsagn fra pensionskasserne kommer fra ATP med et tilsagn på 200 mio. kr. Danica Pension og PensionDanmark kommer med hver 150 mio. kr. Der kommer en yderligere finansieringsrunde, hvis der er interesserede investorer.

Den nye fond, som indgår i regeringens seneste vækstpakke, er en fortsættelse af samarbejdet om risikovillig kapital, som staten og pensionsselskaberne indledte i 2011 med etableringen af Dansk Vækstkapital I. Vækstfonden fungerer som sekretariat for Dansk Vækstkapital II.

Dansk Vækstkapital II skal investere i en bred vifte af privat forvaltede fonde, herunder venturefonde samt small- og midcap fonde. Omkring 1/3 af fondens kapital rettes mod ventureområdet (nye virksomheder), mens 2/3 skal gå til etablerede små og mellemstore virksomheder.

Dansk Vækstkapital II forventes at foretage de første investeringer i nye fonde i starten af 2016.

For yderligere informationer, kontakt:

Christian Motzfeldt, Direktør i Vækstfonden tlf.: 40 80 48 60, mail: cm@vf.dk

Fakta om etableringen af Dansk Vækstkapital II:

  • Etableringen af Dansk Vækstkapital II er en fortsættelse af samarbejdet om risikovillig kapital, som staten og pensionsselskaberne indledte i 2011 med etableringen af Dansk Vækstkapital I.
  • Dansk Vækstkapital II bidrager til at stille risikovillig kapital til rådighed for nye samt små og mellemstore virksomheder med væsentligt vækstpotentiale.
  • Pensionsselskaberne bærer en større risiko i Dansk Vækstkapital II end i forløberen. Det sker ved, at pensionsselskabernes direkte investeringer øges fra 25 pct. i Dansk Vækstkapital I til mindst 33 pct. i Dansk Vækstkapital II, og ved at andelen af såkaldte ventureinvesteringer er øget fra 20 pct. til 33 pct.
  • Dansk Vækstkapital II er en ”fund of funds”, der investerer i fonde drevet af private forvaltere, som efterfølgende investerer videre ud i virksomheder inden for deres kompetenceområde
  • Dansk Vækstkapital II skal investere i en bred vifte af fonde, herunder venturefonde samt small- og midcap fonde. Omkring 1/3 af fondens kapital rettes mod ventureområdet, mens 2/3 skal gå til etablerede små og mellemstore virksomheder (buy out)
  • Dansk Vækstkapital II får en selvstændig, professionel bestyrelse udpeget af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling af investorerne i fonden
  • Dansk Vækstkapital II’s bestyrelse træffer beslutning om investeringer efter indstilling fra sekretariatet. Bestyrelsen kan kun gennemføre investeringer, som sekretariatet har forelagt med positiv indstilling
  • Vækstfonden er sekretariat for Dansk Vækstkapital II