Udvalg skal se på regler for belåning af ejendomme i landdistrikterne

Publiceret 25-03-2015

Erhvervs- og vækstministeren har efter aftale med alle Folketingets partier i dag nedsat et udvalg, som skal undersøge de nuværende regler og praksis for belåning af ejerboliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne.

Udvalget får en bred sammensætning med inddragelse af relevante interessenter. Professor Michael Møller, Copenhagen Business School, er udpeget som formand for udvalget.

Erhvervs- og vækstministeren, Henrik Sass Larsen:
"Mulighederne for at få et realkredit- eller banklån har stor betydning for mange virksomheder og borgere i landdistrikterne. Derfor er det vigtigt, at vi får afdækket om der er et problem med finansieringsmulighederne i landdistrikterne. Jeg er derfor glad for i dag at kunne nedsætte et udvalg, der skal se på problemstillingen og komme med nogle konkrete løsningsforslag, hvis det er relevant. Mulighederne for at få et realkredit- eller banklån har stor betydning for mange virksomheder og borgere i landdistrikterne. Derfor er det vigtigt, at vi får afdækket om der er et problem med finansieringsmulighederne i landdistrikterne."

Udvalget skal afrapportere til erhvervs- og vækstministeren senest den 31. august 2015.

Kommissorium for udvalg om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne

Udvalget får følgende sammensætning:

 • Professor Michael Møller, formand, Copenhagen Business School
 • Adjunkt Karin Haldrup, Aalborg Universitet
 • Forhenværende direktør i Realkredit Danmark, Sven Holm
 • Direktør Karsten Beltoft, Realkreditforeningen
 • Direktør Ane Arnth Jensen, Realkreditrådet
 • Underdirektør Susanne Dolberg, Finansrådet
 • Direktør Jan Kondrup, Lokale Pengeinstitutter
 • Cheføkonom Troels Theil Eriksen, Dansk Ejendomsmæglerforening
 • Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådet Tænk
 • Chefkonsulent Mira Lie Nielsen, Dansk Erhverv
 • Formand Steffen Husted Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd
 • Næstformand Karsten Gram, Landdistrikternes Fællesråd
 • Seniorkonsulent Annelise Korreborg Danske Regioner
 • Kontorchef Niels Arendt Nielsen, Kommunernes Landsforening
 • Kontorchef Lise Nielsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
 • Kontorchef Carsten Kjær Joensen, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Vicedirektør Kristian Vie Madsen, Finanstilsynet.