Styrket indsats mod kopivarer gennem ny håndhævelsesenhed

Publiceret 26-03-2015

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som styrker bekæmpelsen af kopivarer gennem etablering af en håndhævelsesenhed hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Forbrugere, virksomheder og myndigheder kan søge vejledning hos den nye enhed, hvis de oplever et konkret tilfælde af piratkopiering.

Ordningen vil særligt give forbrugere og mindre virksomheder et bedre grundlag for at beslutte, om de vil gå videre med deres sag. Vejledningen vil understøtte, at flere vælger aktivt at forfølge deres rettigheder og det forventes, at der vil blive ført flere sager hos rådgiverbranchen og politi- og anklagemyndighed. 

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"I Danmark skal vi leve af vore gode ideer, nye designs og varer af høj kvalitet. Piratkopiering betyder mistede indtægter for erhvervslivet, tabte arbejdspladser og mindre incitament til innovation. Piratkopiering kan også udsætte forbrugerne for sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, ligesom det er med til at støtte organiseret kriminalitet. Med den nye håndhævelsesenhed styrker vi bekæmpelsen af piratkopiering, som er dybt samfundsskadelig for et videnssamfund som det danske."

Håndhævelsesenheden vil bistå politi- og anklagemyndighed i deres indsats mod piratkopiering og vil herigennem styrke det allerede tætte samarbejde mellem myndighederne.

Det vedtagne lovforslag giver tillige administrative lettelser til virksomhederne, da kravene til validering af europæiske patenter i Danmark lempes, og gebyrstrukturen for publicering af patentskrifter forenkles.

Håndhævelsesenheden forventes at begynde sit arbejde inden udgangen af 2015.