Grønt Innovationsforum skal bidrage til vækst og grøn omstilling i virksomhederne

Publiceret 05-03-2015

Som led i aftalen mellem regeringen, SF og Enhedslisten om et grønnere Danmark nedsættes Grønt Innovationsforum. Innovationsforum skal levere input til regeringens indsats for at styrke væksten og danske virksomheders konkurrenceevne gennem en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Grønt Innovationsforum skal styrke grundlaget for, at den offentlige regulering mv. indrettes på en måde, der giver rum til innovation og grøn omstilling i erhvervslivet. Forummet skal sikre videnopbygning og erfaringsindsamling og kan komme med forslag til ændret regulering, offentlige indkøb mv., som kan fremme innovation og udbredelse af nye grønne teknologier og forretningsmodeller i virksomhederne.

Forummet vil allerede i løbet af 2015 kunne fremlægge analyser og oplæg inden den første egentlige afrapportering i efteråret 2015.Målet er, at denne grønne omstilling tilrettelægges, så danske virksomheders konkurrenceevne styrkes, og der skabes vækst og arbejdspladser i virksomhederne.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Danske virksomheder er allerede godt med når det gælder grøn omstilling og ressourceeffektiv produktion. Men verden står ikke stille, og vi bliver derfor nødt til hele tiden at have fokus på, hvordan vi politisk kan bidrage til, at virksomhederne kan bruge færre ressourcer. Regeringen ser derfor frem til, at Grønt Innovationsforum anviser gode konkrete forslag, som bidrager til en omkostningseffektiv grøn omstilling med styrket vækst og konkurrenceevne i virksomhederne."

Steen Gade, SF:
"Jeg er tit stødt ind i en mur af manglende forståelse for, at politisk fastlagte regler og initiativer kan være med til at skabe arbejdspladser. Vel at mærke når der er tale om klog og fremsynet ”design” af politiske initiativer. Som grøn politiker og embedsmand gennem over 30 år har jeg set mange eksempler på, at grønne krav til produkter, til virksomheder er med til at skabe innovation, nye produkter og globalt konkurrencedygtige virksomheder. Men jeg er overbevist om, at der kan skabes mange flere ved at sætte kloge hoveder sammen for at påpege behovet for nye initiativer, behov for at ændre regler og fjerne barrierer på en sådan måde, at grøn omstilling er det samme som jobskabelse, bedre konkurrenceevne og nye virksomheder. Jeg har store forventninger til forummet."

Frank Aaen, Enhedslisten:
"Der er et utal af gode eksempler på, at der i Danmark er udviklet nye metoder, der både har sikret beskæftigelse og fremskridt for den grønne omstilling. Ikke mindst kombinationen af viden og kreativitet, politiske krav om at mindske sliddet på miljøet og forbruget af ressourcer og modet til som land at gå foran, har ført til stor efterspørgsel efter danske produkter og løsninger. Det grønne innovationsforum kan være med til at skubbe videre på den udvikling."

Formand for Grønt Innovationsforum Søren Larsen:
"Når stadig større dele af verdens befolkning får glæde af den økonomiske vækst, så kommer vi ikke uden om, at klodens ressourcer skal bruges mere effektivt og med en mindre miljøbelastning. Her skal danske virksomheder være blandt de bedste til at producere mere med mindre og udvikle innovative løsninger,sådan at vi kan styrke eksporten og skabe nye arbejdspladser herhjemme."

Innovationsforum består af i alt 8 faglige eksperter, som har indsigt i ressourceeffektivitet, grøn omstilling og forretningsudvikling.

Sammensætning af Grønt Innovationsforum

Kommissorium for Grønt Innovationsforum

Kontakt

Formand for Grønt Innovationsforum, Søren Larsen: 27 23 68 29