Danmarks Vækstråd: Stort potentiale i øget datadreven vækst

Publiceret 17-03-2015

Der er store gevinster at hente for danske virksomheder og for samfundet som helhed, hvis vi formår at udvikle og udnytte mulighederne inden for datadreven vækst. OECD vurderer, at datadreven innovation og brug af Big Data fremadrettet kan føre til en produktivitetsstigning på 5-10 pct. på tværs af alle sektorer.

Danmarks Vækstråd lancerer derfor en række anbefalinger til, hvordan danske virksomheder kan udnytte de nye muligheder og skabe vækst på baggrund af data.

Formand for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen:

Danske virksomheder skal blive bedre til at udnytte det store vækstpotentiale, der ligger i datadreven innovation. Derfor sætter Danmarks Vækstråd ind med en række konkrete anbefalinger, der kan bidrage til at øge virksomhedernes brug af big data.

Det er Vækstrådets oplevelse, at der skal sættes ind for at skabe de rette rammer for datadreven vækst. Det bør man blandt andet gøre ved at bidrage til, at virksomhederne kan bruge data på et sikkert grundlag, at de har adgang til viden og kompetencer og til offentlige data. Og endelig ved at virksomhederne selv sørger for at have fokus på nye forretningsmodeller og investeringer.

Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen:

I regeringen er vi stærkt optaget af de muligheder, som Big Data og de nye teknologier skaber for danske virksomheder. Det er et tema, der står helt centralt i blandt vækstplan for digitalisering og i arbejdet med Danmarks fremtid som produktionsland. Vores ønske er, at de store muligheder i datadreven vækst udnyttes bedst muligt.
Danmarks Vækstråds anbefalinger er et godt og konstruktivt bidrag til, hvordan dansk erhvervsliv bedst kan udnytte de nye muligheder for datadreven vækst.

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst

Faktaark om Danmarks Vækstråds anbefalinger om Big Data