Regeringen vil skabe vækst gennem øget anvendelse af internationale standarder

Publiceret 07-05-2015

Undersøgelser viser, at virksomheder, der har høj produktivitet, eksport og vækst, også er virksomheder, der anvender internationale standarder. Regeringen lancerer derfor en strategi, der skal øge antallet af virksomheder, som anvender internationale standarder, med 50 pct. frem mod 2020.

Danske virksomheder mødes i stigende grad af krav om brug af internationale standarder, når de leverer til større danske eksportvirksomheder, og når de selv eksporterer direkte til udlandet. Internationale standarder er med til at sikre, at produkter og delkomponenter kan tale sammen – også på tværs af grænser. Internationale standarder gør det derfor lettere for danske virksomheder at indgå i globale værdikæder og sælge deres produkter i udlandet. 

Med strategien ”Vækst gennem øget anvendelse af internationale standarder” lancerer regeringen 17 initiativer fordelt på fire indsatsområder:

  • Lettere og billigere for små- og mellemstore virksomheder at anvende internationale standarder.
  • Målrettet indsats for at øge anvendelsen af internationale standarder på områder, hvor der er særligt potentiale for øget eksport og produktivitet bl.a. i produktions- og byggesektoren.
  • Øget anvendelse af internationale standarder i det offentlige. 
  • Styrket dansk indflydelse på udviklingen af internationale standarder. 

Initiativerne inkluderer bl.a. branchepartnerskaber, der skal øge anvendelsen af standarder inden for udvalgte brancher, udvikling af abonnementsordninger og mere brugervenlige standarder. Desuden skal offentlige myndigheder i højere grad anerkende virksomhedernes anvendelse af internationale standarder ved tilsyn og kontrol, så unødig dobbeltkontrol undgås. 

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

”Regeringens ambition er, at ca. 6000 flere virksomheder anvender internationale standarder i 2020. Det vil bringe Danmark på niveau med sammenlignelige lande i Europa.”

”Vi vil gøre det lettere og billigere for små- og mellemstore virksomheder at anvende internationale standarder. Og vi vil målrettet arbejde for at øge bl.a. danske produktionsvirksomheders anvendelse af internationale standarder, så det bliver lettere at indgå i globale værdikæder.” 

”Regeringen går foran og øger det offentliges anvendelse af internationale standarder. Danske standarder og særregler skal afskaffes, hvor det er muligt. Inden for danske styrkepositioner skal vi øge dansk indflydelse på internationale standarder, så de er i overensstemmelse med danske interesser. Vi har netop sikret, at den europæiske standard for elektronisk udbud bliver udviklet i Danmark. Det gør det lettere for danske virksomheder at deltage i udviklingsarbejdet.”

Strategien følger op på anbefalinger fra Nationalt Partnerskab for Standardisering, der består af et bredt udsnit af erhvervsledere fra danske virksomheder og interesseorganisationer.

Læs "Vækst gennem øget anvendelse af internationale standarder" her

Kontakt: Pressesekretær, Søren Møller Nielsen: 22 44 50 60