Regeringen gør det enklere at starte og drive virksomhed

Publiceret 27-05-2015

Regeringen gennemfører 25 forslag fra Virksomhedsforum, der skal bidrage til at gøre det lettere at starte og drive virksomhed i Danmark.

Blandt de 25 forslag gennemføres bl.a. følgende:

  • Det bliver muligt at anvende privat Nem-ID i enkeltmandsvirksomheder. Dermed behøver virksomhedsejerne ikke både et privat og et virksomheds Nem-ID. 
  • Afgiftsbetalingstidspunktet for øl- og emballageafgiften forenkles så disse forfalder på samme tidspunkt. På denne måde undgår virksomhederne at skulle indbetale afgifter på flere forskellige tidspunkter. 
  • Der laves en ny digital løsning, som gør det lettere at oprette et iværksætterselskab.

Virksomhedsforum har derudover bl.a. stillet forslag om en forenkling af punktafgifterne på en række produkter. Med regeringen udspil ”Bedre vilkår for danske virksomheder”, er der afsat en pulje på 200 mio. kr. årligt til sanering af punktafgifter. 

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen: 

”Virksomhedsforum har endnu en gang leveret en række gode forslag. Dem vil vi gennemføre hurtigst muligt, så vi får gjort det endnu lettere at starte og drive virksomhed i Danmark”.

”De mange gode forslag fra Virksomhedsforum understreger, at et vedvarende fokus på forenklinger af virksomheders dagligdag betaler sig. Derfor har regeringen også besluttet at forlænge Virksomhedsforums mandat til 2018”. 

Kontakt: Pressesekretær Søren Møller Nielsen 22 44 50 60

Fakta

Virksomhedsforum for enklere regler blev nedsat af regeringen i 2012. Virksomhedsforum består af repræsentanter fra erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og virksomheder. Virksomhedsforum sender konkrete forslag om regelforenklinger til regeringen tre gange om året.

Virksomhedsforum for enklere regler udpeger områder, hvor erhvervslivet oplever de største byrder og kommer med forslag til forenklinger til regeringen. Regeringen behandler forslagene efter et 'følg-eller-forklar'-princip. Det betyder, at regeringen enten gennemfører forslagene, eller forklarer, hvorfor de ikke kan gennemføres.

I alt har Virksomhedsforum sendt 460 forslag til regeringen. Regeringen har behandlet 419 af forslagene og vil gennemføre 341 af dem helt eller delvist. Samlet set har de gennemførte forslag givet virksomhederne lettelser i milliardklassen.

Alle forslag fra Virksomhedsforum - og regeringens tilbagemelding - kan findes på hjemmesiden enklereregler.dk.