Regeringen foreslår oprettelse af Dansk Sportskapital

Publiceret 13-05-2015

Regeringen foreslår oprettelse at investeringsfonden Dansk Sportskapital, der skal bidrage til at styrke de professionelle klubbers økonomiske stabilitet og langsigtede udvikling.

Regeringen ønsker at bidrage til en ansvarlig økonomisk udvikling i professionelle sportsklubber, da mange af klubberne er præget af økonomisk ustabilitet. 

Regeringen foreslår derfor at etablere investeringsfonden Dansk Sportskapital. Dansk Sportskapital vil gennem lån, egenkapital og garantistillelse bidrage til øget soliditet i de danske professionelle sportsklubber og fremme langsigtede investeringer, der kan skabe økonomisk stabilitet og udvikling i klubberne. 

Fonden målrettes professionel holdsport med en national ligastruktur, fx håndbold, fodbold og ishockey. Der vil blive stillet krav til klubberne, bl.a. om ansvarlig forretningsførelse og en langsigtet strategi. Fonden vil operere på markedsvilkår.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen: 

"Sport er en vigtig del af mange danskeres liv. Samtidig kan vi se, at sport udgør en vigtig del af oplevelsesøkonomien, som i disse år er i hastig vækst. Imidlertid oplever en del sportsklubber udfordringer med at tiltrække langsigtet kapital til investeringer, der fremmer en solid forretningsdrift og styrker udviklingsmulighederne."

"Regeringen ønsker med Dansk Sportskapital at give klubberne en mulighed for at få adgang til ansvarlig og tålmodig kapital."

"For mig er det vigtigt, at vi fastholder danske klubber på et spor, hvor der ikke kun er fokus på placeringen i næste års tabel, men også på den langsigtede økonomiske udvikling. Det kan bidrage til en stabil national liga, hvor danske klubber fremadrettet undgår den store økonomiske ustabilitet, som vi fx har set flere steder i udlandet."

"Jeg vil nu gå i dialog med de relevante forbund og klubber, så vi er sikre på, at vi får udformet Dansk Sportskapital på den mest optimale måde”.

Fakta om Dansk Sportskapital

Kontakt: 

Søren Møller Nielsen, pressesekretær, 22 44 50 60