Regeringen enig med landbruget og den finansielle sektor om en øget indsats for udvikling af dansk landbrug

Publiceret 04-05-2015

Regeringen er i dag nået til enighed med Landbrug & Fødevarer, Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet om en fælles indsats, der skal styrke udviklingen i landbruget.

Landbruget har væsentlig betydning for dansk økonomi. Det globale marked for fødevarer og fødevareteknologi er i hastig vækst, hvilket åbner nye forretningsmuligheder. Det danske fødevareerhvervs lange tradition for effektiv produktion og afsætning på de internationale markeder giver potentiale for at få del i den fremtidige vækst.

Der sker imidlertid fortsat ikke de nødvendige investeringer i landbruget. Det skyldes blandt andet, at mange landbrugsbedrifter kæmper med høj gæld og svag kapitalisering, hvilket medfører, at der ikke bliver investeret tilstrækkeligt i at forbedre og effektivisere forretningen og produktionsapparatet.

Der er derfor enighed om at fortsætte og intensivere indsatsen i forhold til at nedbringe den høje gæld i landbruget gennem gældsnedbringelse for effektive landbrug og/eller ejerskifter på bedrifter, hvor effektiviteten ikke har kunnet løftes tilstrækkeligt.

Der er endvidere behov for at styrke landbrugets muligheder for at få  ansvarlig kapital. Derfor etableres der en investeringsfond, Dansk LandbrugsKapital, med en kapital på mindst 2 mia. kr., hvoraf staten kommer med 0,5 mia. kr. og resten fra private investorer, fx pensionsselskaber. Dansk LandbrugsKapital vil bl.a. kunne skyde egenkapital ind i selskaber, der har til formål at udøve landbrugsvirksomhed, herunder landbrugsbedrifter og konkrete udviklingsprojekter.

Disse initiativer vil styrke grundlaget for at udvikle landbruget, også for den næste generation af landmænd.

Endvidere gennemføres, som allerede annonceret, en særlig indsats på 850 millioner kr. for at styrke investeringer i nye stalde mv.. Det sker i forlængelse af de med bl.a. Vækstplan for fødevarer iværksatte initiativer for at forbedre landbrugets rammevilkår

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen udtaler:

"Landbrugs- og fødevareerhvervet har stor betydning for dansk økonomi. Sunde landbrug skaber grundlag for modernisering og øgede investeringer i landbrugs- og fødevareerhvervet til gavn for vækst og arbejdspladser i hele Danmark."

"Det er lykkes at opnå enighed med landbruget og den finansielle sektor om en fælles indsats, der vil styrke udviklingen i landbruget, og som bygger oven på vores Vækstplan for fødevarer."

"Der er enighed om, at indsatsen for at nedbringe landbrugets høje gæld skal intensiveres og styrkes. Det er vigtigt, at vi får landbruget videre oven på krisen og får løst op for den fastlåste situation med de mange konkurstruede landbrug med høj gæld og lav likviditet."

"Samtidig vil vi etablere investeringsfonden Dansk LandbrugsKapital, hvor staten via Vækstfonden i samarbejde med pensionsselskaber mv. vil tilføre mindst 2 mia. kr. i ny kapital til landbruget. Dansk Landbrugskapital skal afhælpe manglen på ansvarlig kapital i landbruget og som ny investor bidrage til at styrke investeringer og udvikling." 

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Dan Jørgensen udtaler:

"Jeg er glad og stolt over, at regeringen nu giver et presset dansk landbrug en ny tiltrængt håndsrækning. Vi har allerede igangsat en række initiativer bl.a. Vækstplan for fødevarer, som erhvervet selv siger kan give op til 25.000 nye job. Og senest har vi sat ekstra skub i investeringslysten med bl.a. 850 mio. kr. til nye bæredygtige stalde. Sammen med de nye finansieringsinitiativer håber vi nu at kunne forløse det store potentiale i dansk landbrug." 

Udvikling af dansk landbrug

Kontakt

Søren Mølller Nielsen, pressesekretær i Erhvervs- og Vækstministeriet, 22 44 50 60

Michael Dahl Nielsen, pressesekretær i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 50 83 76 75