Produktionspanelet afleverer anbefalinger til regeringen

Publiceret 14-05-2015

Regeringen har i dag modtaget anbefalingerne fra Produktionspanelet med koncernchef i Danfoss A/S Niels B. Christiansen i spidsen. Produktionspanelet understreger vigtigheden af produktion i Danmark og fremhæver blandt andet, at evnen til at udnytte nye teknologier og udvikle samspillet mellem mennesker og avanceret produktionsteknologi er afgørende, hvis Danmark også fremover skal være et konkurrencedygtigt produktionsland.

Produktionspanelet anbefaler en indsats på følgende områder:

  • SMV’ers investeringer i viden og produktionsteknologi skal løftes
  • Investeringsklimaet skal mindst være på niveau med sammenlignelige lande
  • Forskning og udvikling af avanceret produktion skal i international topklasse
  • Erhvervsøkonomiske byrder og omkostninger skal ned på niveau med sammenlignelige lande
  • Uddannelse skal give verdens bedste produktionsmedarbejdere
  • Adgangen til den nødvendige arbejdskraft skal forbedres

De konkrete forslag fra Produktionspanelet fremgår af rapportens sammenfatning, side 7. 

Produktionspanelets rapport (pdf).

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Jeg vil gerne sige en stor tak til formanden og resten af Produktionspanelet for deres indsats. Deres arbejde har været med til at sætte produktionens betydning for dansk økonomi på dagsordenen, og det har understreget, at vi også om 10 år skal være et attraktivt produktionsland." 

"Jeg noterer mig, at Produktionspanelet anerkender den reformpolitik, som regeringen har ført de seneste fire år, og at Produktionspanelets anbefalinger hænger rigtigt godt sammen med de nye vækstinitiativer, som regeringen netop har offentliggjort. Eksempelvis de 150 mio. kr. til bedre udstyr på erhvervsskolerne og en øget indsats på 100 mio. kr. til avanceret produktion. Regeringen vil nu se nærmere på Produktionspanelets anbefalinger og på, hvordan der skal følges op for at styrke udviklingen af produktion i Danmark yderligere”.

Formand for Produktionspanelet Niels B. Christiansen:

”Produktion er en vigtig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets mest værdiskabende job. Produktionens rolle i dansk økonomi skal styrkes, så samspillet mellem produktion, forskning, udvikling og service giver grobund for gode job i Danmark. Derfor peger Produktionspanelet på, at der er brug for en fokuseret og vedholdende indsats for at stimulere investeringer, udvikle kompetencer og sænke produktionsvirksomhedernes omkostninger”. 

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion (pdf)

OECD (2015): The Next Production Revolution

International conference in Copenhagen (February 2015): "Shaping the Strategy for Tomorrows Production

Kontaktperson: Peter Madsen, tlf. 91 33 70 17