EU vil forenkle regler for virksomhederne efter dansk forbillede

Publiceret 20-05-2015

Europa-Kommissionen har i dag lanceret en fornyet europæisk indsats for bedre regulering. Kommissionen er stærkt inspireret af det danske Virksomhedsforum for enklere regler, som siden 2012 har leveret konkrete resultater til gavn for dansk erhvervsliv.

Med den nye indsats for bedre regulering får virksomheder og interessenter mulighed for at indsende forenklingsforslag direkte til EU gennem en ny europæisk interessentplatform. Den nye tilgang til arbejdet med regelforenkling i EU er stærkt inspireret af, hvordan Virksomhedsforum for enklere regler arbejder i Danmark. Blandt andet forpligter Kommissionen sig til et ”følg-eller-forklar” princip. Det betyder, at Kommissionen offentligt svarer, om den vil følge et forslag eller giver en forklaring på, hvorfor der ikke gennemføres forenklinger.

Første næstformand i Kommissionen, Frans Timmermans, der er kommissær for bedre regulering, var i København i januar, hvor han mødte erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og formand for Virksomhedsforum for enklere regler Michael Ring. Besøget gav inspiration til at igangsætte en europæisk indsats efter dansk forbillede.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

”Virksomhedsforum for enklere regler har med al tydelighed vist, at der ligger et kæmpe potentiale for regelforenklinger, hvis vi lytter til virksomhederne og tager udgangspunkt i de udfordringer, de møder i deres hverdag. Jeg synes derfor, det er meget positivt, at Kommissionen har set potentialet i at styrke indsatsen for enklere regler efter dansk forbillede til gavn for erhvervslivet i hele Europa.” 

Formand for Virksomhedsforum for enklere regler Michael Ring:
”En stor del af de byrder, som erhvervslivet pålægges, stammer fra EU. Det er derfor positivt, at vi nu får en direkte kanal for forslag, som kan forenkle hverdagen for virksomhederne. Jeg er også tilfreds med, at ”følg-eller-forklar” princippet bliver en del af den nye indsats. Det har i Danmark været helt afgørende for at skabe et forpligtende samarbejde mellem Virksomhedsforum og regeringen.”

Fakta

En europæisk platform for bedre regulering skal hjælpe Europa-Kommissionen med at indsamle og vurdere forslag til regelforenklinger og byrdelettelser for europæisk erhvervsliv. Alle virksomheder og interessenter i EU har mulighed for at spille forslag ind til platformen. Forslagene kan både vedrøre indholdet i EU-lovgivningen eller implementeringen i de 28 medlemslande. Kommissionen forpligter sig på et ”følg-eller-forklar” princip. Det betyder, at Kommissionen offentligt svarer, om den vil følge et forslag fra platformen eller forklare hvorfor ikke.

Første næstformand i Kommissionen, Frans Timmermans, bliver formand for platformen, som kommer til at bestå af to grupper:

  • Regeringsgruppen - består af én repræsentant fra hvert medlemsland.
  • Interessentgruppen - består af 20 eksperter, som udpeges af Frans Timmermans. 

Danmark har allerede sendt et katalog med forenklingsforslag til Europa-Kommissionen. 

Kataloget er udarbejdet i samarbejde mellem Virksomhedsforum for enklere regler og regeringen.

Pressekontakt: Pressesekretær Søren Møller Nielsen: 22 44 50 60