11 nye initiativer skal skabe bedre vilkår for danske virksomheder

Publiceret 07-05-2015

Regeringen præsenterer i dag 11 initiativer, der forbedrer vilkårene for danske virksomheder og styrker beskæftigelsen i hele landet.

Erhvervsdrivende fonde ejer en række af de største og mest betydningsfulde danske virksomheder og har typisk et langsigtet og mere tålmodigt perspektiv på driften. Den nuværende skatteregler har imidlertid betydet, at få virksomheder overdrages til nye erhvervsdrivende fonde. 

Regeringen vil derfor gøre det lettere at overdrage virksomheder til er-hvervsdrivende fonde. Det sker ved at skattesatsen balanceres i forhold til et generationsskifte til fx nære familiemedlemmer. Det betyder, at skattesatsen sænkes fra 42 pct. til 15 pct.

Regeringen vil endvidere sænke sagsbehandlingstiden for virksomhederne på 14 nye områder. Det indebærer at den samlede sagsbehandlingstid for virksomhederne nedbringes med i alt 750.000 dage. 

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen udtaler: 

"Regeringens initiativer bidrager til at skabe bedre vilkår for de danske virksomheder. Det vil skubbe på den fremgang i økonomien, som vi oplever nu og bidrage til skabelsen af vellønnede job i hele landet." 

"Den nye skattemodel skal bidrage til, at det i fremtiden bliver attraktivt at omdanne virksomheder til erhvervsdrivende fonde, og at de erhvervsdrivende fonde fremover kan spille en central rolle i dansk erhvervsliv. De erhvervsdrivende fonde har medvirket til at fastholde og udvikle en række af vores største og mest succesfulde virksomheder med hovedsæde i Danmark." 

"Derudover har vi besluttet at fortsætte det gode arbejde i Virksomhedsforum for enklere regler. Samtidig reducerer vi den sagsbehandlingstid, som virksomhederne oplever i deres kontakt med staten. Det frigør kræfter og ressourcer, så virksomhederne kan bruge deres tid på at drive forretning frem for langsommelig dialog med myndighederne." 

De 11 initiativer er: 

 • Sanering af punktafgifter
 • Succession ved overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond
 • Udvidelse af tonnageskatteordning til mobile borerigge mv.
 • Fornyelse af Virksomhedsforums mandat til og med 2018 
 • Nedbringelse af de statslige sagsbehandlingstider
 • Innovationsfremmende regulering af arbejdsmiljøkrav i produktionsvirksomheder
 • Frit valg af tv-distributører 
 • Delvis afskaffelse af kontantreglen
 • Nedlæggelse af obligatorisk eftersynsordning for ventilationsanlæg 
 • Strategi for øget anvendelse af internationale standarder 
 • Ekstraordinært bidrag til frivillige foreninger, idræt og kultur mv.

 Kontakt: Pressesekretær Søren Møller Nielsen, 22 44 50 60 eller smn@evm.dk