Vækstfonden styrker vækstmulighederne i Grønland og på Færøerne

Publiceret 07-07-2015

Der åbnes nu op for, at grønlandske og færøske virksomheder også kan få hjælp til at realisere deres forretningsplaner og skabe vækst og udvikling via Vækstfondens finansieringsløsninger.

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som stiller en række finansieringsløsninger til rådighed for danske små og mellemstore virksomheder. 

Nu sikres grønlandske og færøske virksomheder adgang til en række af Vækstfondens produkter. Vækstfonden hjælper iværksættere eller etablerede virksomhedsejere, der fx vil købe en virksomhed eller starte en ny, udvide produktionen og forretningen, eller indtage nye markeder.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Jeg er meget tilfreds med, at Vækstfonden nu får mulighed for at bidrage til vækst og udvikling i Grønland og på Færøerne. Gennem Vækstfondens finansieringsløsninger kan vi understøtte erhvervsudviklingen i hele Rigsfællesskabet. På den måde bidrager vi til, at de virksomheder og iværksættere, der ikke kan stille tilstrækkelige sikkerhed til at opnå finansiering i en bank, får bedre mulighed for at realisere deres gode idéer.”

Fakta

I Danmark er mere end 5400 danske virksomheders planer blevet medfinansieret af Vækstfonden, siden den blev etableret i 1992. Nu foretages der en ændring i lov om Vækstfonden, så grønlandske og færøske virksomheder også får adgang til en række af Vækstfondens produkter. 

Samtidig hermed er der afsat en tabsramme til vækstkaution, der giver anledning til udlån fra lokale finansieringsinstitutter på op mod samlet 65 mio. kr. til virksomheder i Grønland og på Færøerne. Med Vækstkaution kautionerer Vækstfonden for op til 75 pct. af et lån til en virksomhed, der ikke kan stille tilstrækkeligt med sikkerheder over for banken eller andre finansieringsinstitutter.

Kontakt: Peter Madsen, 91 33 70 17