Fastsættelse af den kontracykliske buffersats

Publiceret 01-07-2015

Den kontracykliske buffersats vil fortsat være 0 pct. i Danmark.

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats. Når buffersatsen er større end 0 pct., vil kravet til institutternes kapitalisering øges.

Buffersatsen fastsættes med udgangspunkt i en referencesats baseret på udlån set i forhold til BNP i Danmark. Herudover kan andre relevante indikatorer inddrages med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet. 

Erhvervs- og vækstministeren har fastsat, at den kontracykliske buffersats uændret skal være 0 pct. i Danmark. Det sker på baggrund af, at Det Systemiske Risikoråd på sit møde den 19. juni 2015 har anbefalet, at buffersatsen fortsat bør fastsættes til 0 pct. 

Kontakt: Pressesekretær Søren Møller Nielsen 22 44 50 60