Styrket dansk indsats for enklere EU-regulering

Publiceret 30-01-2015

Virksomhedsforum og regeringen vil arbejde for mindre bureaukrati og bøvl i EU. Derfor går regeringen nu videre med 35 forslag fra Virksomhedsforum, som primært skal skabe forenklinger på EU-niveau.

Eksempelvis vil regeringen arbejde for ens håndhævelse af EU-regler på tværs af EU og for, at implementeringen af EU-regulering i alle medlemslande bliver ens. Det skal bidrage til lige muligheder og fair konkurrence mellem virksomhederne i EU.

Cookie-reglerne er også blandt de forslag, som regeringen vil arbejde for bliver ændret på EU-niveau.

Erhvervs- og vækstminister, Henrik Sass Larsen:

Cookiereglerne er et godt eksempel på et område, som bør forenkles. Det er til gene for både borgere og virksomheder, at de konstant skal klikke ja eller nej til cookies. Det må kunne forenkles.
Regeringen har nedsat Virksomhedsforum for at forenkle reglerne der, hvor erhvervslivet efterspørger det. Regeringen ønsker tilsvarende, at forenkling af EU-regulering også sker på de områder, som betyder mest for virksomhedernes hverdag. Regeringen arbejder for, at Kommissionen forpligtes til at svare på forenklingsforslag efter et følg eller forklar princip.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har derfor netop holdt møde med den ansvarlige EU-Kommissær, Frans Timmermanns, der også er kommissionens næstformand:

Jeg har fortalt om Virksomhedsforums gode og konstruktive arbejde til kommissæren - og opfordret Kommissionen til, at forenklingsarbejdet på EU-plan bør tage afsæt i virksomheders dagligdag. Det er trods alt virk-somhederne, der bedst ved, hvor de administrative krav udgør den største udfordring.

Regeringen vil nu tage forslagene fra Virksomhedsforum med til EU og arbejde for, at EU letter de unødige byrder.

Samtidig har jeg over for kommissæren rejst de danske betænkeligheder ved aktionærrettighedsdirektivet, som vi arbejder aktivt for at få ”taget af bordet” eller ændret væsentligt på en række punkter.

Formanden for Virksomhedsforum, direktør Michael Ring, mødes med Frans Timmermans i dag fredag d. 30. januar.

Fakta

 • Virksomhedsforum for enklere regler blev nedsat af regeringen i 2012. Virksomhedsforum består af repræsentanter fra erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og virksomheder. Virksomhedsforum sender konkrete forslag om regelforenklinger til regeringen tre gange om året.
 • Virksomhedsforum for enklere regler udpeger områder, hvor erhvervslivet oplever de største administrative byrder og kommer med forslag til forenklinger til regeringen. Regeringen behandler forslagene efter et 'følg-eller-forklar'-princip. Det betyder, at regeringen enten gennemfører forslagene, eller forklarer, hvorfor de ikke kan gennemføres. 
 • I alt har Virksomhedsforum sendt 422 forslag til regeringen. Regeringen har behandlet 384 af forslagene og vil gennemføre 317 af dem helt eller delvist.
 • Andre eksempler på forslag fra Virksomhedsforum, som regeringen netop har besluttet at arbejde for at forenkle på EU-niveau:
  • Regeringen arbejder aktivt for forenklinger på statistikområdet. Eksempelvis arbejder regeringen for at afskaffe statistikken om industriens miljøbeskyttelsesudgifter.
  • Virksomhedsforum har foreslået, at handelsnormerne for frugt og grønt lempes på EU-niveau. Regeringen vil arbejde aktivt for en lempelse af handelsnormerne, hvilket også vil reducere madspild.
  • Virksomhedsforum foreslår også, at der indføres en bred one-stop-shop for EU-momsindberetninger. Regeringen støtter forslaget og vil arbejde for dette. 
  • Regeringen vil også arbejde for at flere affaldstyper tilføjes den såkaldte ”grønne liste”, så kontrollen med disse produkter reduceres.   

Derudover vil regeringen også gennemføre forslag på nationalt niveau. Bl.a. skal det være lettere for landmænd som ejer flere bedrifter, så de fremover kan registrere oplysninger samlet frem for til hver enkelt bedrift.

Alle forslag fra Virksomhedsforum - og regeringens tilbagemelding - kan findes på hjemmesiden www.enklereregler.dk.