Stærkere organisering af turismeindsatsen skal skaffe flere turister til Danmark

Publiceret 14-01-2015

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen nedsætter nationalt turismeforum.

Indsatsen for at tiltrække flere turister til Danmark skal styrkes. Med udgangspunkt i Vækstplan for dansk turisme har erhvervs- og vækstministeren derfor oprettet Det Nationale Turismeforum, der skal sætte dagsordenen for dansk turisme fremadrettet og styrke turismen i Danmark.

Det Nationale Turismeforum vil få hjælp og rådgivning af Dansk Turismes Advisoryboard, der med deltagelse af repræsentanter fra organisationer og ministerier skal bidrage til en bedre koordinering og samtænkning af indsatsen for at få flere turister til Danmark.

Erhvervs- og vækstministeren:

"Vi skal udnytte det store potentiale, der er for at tiltrække flere turister fra eksempelvis de nye vækstøkonomier, hvor stadig flere får råd til at rejse udenlands. En nøgle til succes er, at vi har en helstøbt og gennemtænkt turismeindsats, der sikrer samarbejde på tværs af Danmark og som kan profilere de forskellige forretningsområder i dansk turisme, som fx storby-, kyst- og kulturoplevelser. Nedsættelsen af Det Nationale Turismeforum er et vigtigt element i eksekveringen af vækstplanen for dansk turisme."

Som et led i ny-organiseringen af den danske turismeindsats har Danske Regioner etableret tre udviklingsselskaber, der skal have fokus på udviklingen af kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen samt storbyturismen.

Fakta om dansk turisme og vækstplanen for dansk turisme

 • Turismen skaber en årlig omsætning for 87,2 mia. kr. og står for 122.500 arbejdspladser over hele Danmark.
 • De udenlandske turister forbruger for 35,7 mia. kr. mens de er i Danmark. Dermed står turismen for 3,6 pct. af den danske eksport.
 • Danmark er Nordens største turistnation med flere udenlandske overnatninger end Sverige og Norge tilsammen.
 • De udenlandske turister er vigtige for dansk turisme og står for omkring 40 pct. af den samlede turismeomsætning.

Medlemmer af Det Nationale Turismeforum

 • Michael Dithmer, departementschef, Erhvervs- og Vækstministeriet, (formand)
 • Dorte Maarbjerg Stigaard, direktør, Region Nordjylland (næstformand)
 • Jens Wittrup Willumsen, bestyrelsesformand, VisitDenmark
 • Claus Bjørn Billehøj, direktør, Region Hovedstaden
 • Niels Arendt Nielsen, kontorchef, KL’s kontor for Arbejdsmarked og Erhverv
 • Lars Liebst, adm. direktør, Tivoli
 • Kirstin Blomgren, ejer, Bornholmtours
 • Janne J. Liburd, Professor, Syddansk Universitet  

Medlemmer af Dansk Turismes Advisoryboard

 • Michael Dithmer, departementschef, Erhvervs- og Vækstministeriet (formand)
 • Sune K. Jensen, fagleder, DI
 • Mette Feifer, markedsdirektør, Dansk Erhverv
 • Katia K. Østergaard, adm. direktør, Horesta
 • Ole Andersen, Direktør, DanHostel
 • Lars Thykier, adm. direktør, Danmarks Rejsebureau Forening
 • Carlos Villaro Lassen, adm. direktør, Feriehusudlejernes Brancheforening
 • Marianne Vind Petersen, næstformand HK/Privat, Landsorganisationen i Danmark (LO)
 • Anker Madsen, leder af Politisk Afdeling, Friluftsrådet
 • Tina Møller Madsen, gruppeformand, Fagligt Fælles Forbund – 3F
 • Anne-Mette Knattrup, formand, Dansk Turismefremme
 • Hans-Jørgen Olsen, formand, Danske Destinationer
 • Nils M. Jensen, direktør, Organisationen Danske Museer
 • Arnt Møller Pedersen, Chief Operating Officer (COO), Copenhagen Malmö Port
 • Stig Langvad, medlem af handicapkomiteen under FN's handicapkonvention
 • Claes Nilas, departementschef, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
 • Christina Berlin Hovmand, kontorchef, Naturstyrelsen
 • Carsten Topholt Larsen, vicedirektør, Kulturstyrelsen

 Observatører

 • Lotte Holten-Møller, kontorchef, Danske Regioner
 • Helle Eckeroth, konsulent, KL

Læs Vækstplanen for dansk turisme