Ny vækstaftale skal løfte mobil- og bredbåndsdækning og dansk erhvervslivs digitalisering

Publiceret 26-02-2015

Regeringen har i dag indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for digitalisering i Danmark. Med aftalen er der enighed om at sætte turbo på digitaliseringen i Danmark.

Danmark har internationalt set en veludbygget digital infrastruktur og et digitaliseringsparat erhvervsliv. Der er dog fortsat områder af landet, hvor borgere og virksomheder ikke har adgang til de bredbåndshastigheder og den mobildækning, som de ønsker. Samtidig er en stor del af dansk erhvervsliv fortsat på et relativt begrænset digitalt niveau.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Digitalisering og anvendelse af it er en væsentlig drivkraft for forandring og vækst i dansk økonomi. Jeg er derfor meget tilfreds med, at der er bred politisk opbakning til regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark."

Digitalisering og anvendelse af it er en væsentlig drivkraft for forandring og vækst i dansk økonomi. Jeg er derfor meget tilfreds med, at der er bred politisk opbakning til regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark.

Med aftalen tager vi markante skridt til at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen for borgere og virksomheder – ikke mindst i tyndt befolkede områder. Vi frigør blandt andet 700 MHz-frekvensbåndet for at imødekomme det stadigt stigende behov for mobildata og fastsætter dækningskrav ved de kommende frekvensauktioner.
Endnu flere virksomheder skal udnytte de digitale muligheder, gennem fx øget e-handel og brug af Big Data. Derfor indgår vi som led i aftalen et tæt samarbejde med branchen om at skabe et digitaliseringsløft i dansk detailhandel.

Aftalens 17 initiativer ligger inden for fire hovedområder:

 1. God mobil- og bredbåndsdækning i hele landet
 2. Styrket anvendelse af IT og data i dansk erhvervsliv
 3. Digital sikkerhed
 4. Fremme af digitale kompetencer og læremidler

Aftale om vækstplan for digitalisering af Danmark

Faktaark - 700 MHz frigøres til mobilt bredbånd

Faktaark - e-handel og detail

Faktaark - realkreditfinansiering af digital infrastruktur

Faktaark - sikkerhed og privacy

Faktaark - styrket mobil- og bredbåndsdækning 

Teleordførere:

 • Karin Gaardsted, Socialdemokratiet, 3337 4002
 • Jeppe Mikkelsen, Radikale Venstre 3337 4723
 • Torsten Schack Pedersen, Venstre, 3337 4563
 • Dennis Flydtkjær, Dansk Folkeparti, 3337 5112
 • Steen Gade, Socialistisk Folkeparti, 3337 4412
 • Stine Brix, Enhedslisten, 3337 5012
 • Mette Bock, Liberal Alliance, 3337 4907
 • Brian Mikkelsen, Det Konservative Folkeparti, 3337 4225