Ny bestyrelsesformand i Finansiel Stabilitet

Publiceret 25-02-2015

Finansiel Stabilitet A/S afholder generalforsamling 7. april 2015, hvor der blandt andet skal vælges en ny bestyrelse. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg, idet udpegningen sker for en etårig periode.

Som ny formand for Finansiel Stabilitet A/S foreslås Peter Engberg Jensen. Peter Engberg Jensen har blandt andet erfaring som administrerende direktør i Nykredit i perioden 2006-2013.  

Jakob Brogaard har meddelt, at han, som aftalt i forbindelse med sidste års generalforsamling, ønsker at fratræde som bestyrelsesformand i Finansiel Stabilitet A/S ved generalforsamlingen 7. april. Jakob Brogaard udtræder samtidig af Finanstilsynets bestyrelse.  

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Jeg er glad for at kunne meddele, at Peter Engberg Jensen stiller op som formand for bestyrelsen i Finansiel Stabilitet A/S. Peter Engberg Jensen har stor finansiel indsigt fra sit mangeårige virke i sektoren. Samtidig vil jeg gerne takke for den store og væsentlige indsats, Jakob Brogaard har udført i bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S. Jakob Brogaard har løftet en vigtig og tung opgave i forbindelse med håndteringen og afviklingen af nødlidende pengeinstitutter som en del af formandskabet siden 2008 og som formand for bestyrelsen siden 2012."

Samtidig erstattes Birgitte Nielsen med professor og prodekan ved Syddansk Universitet, Nina Dietz Legind, som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen:

  • Fhv. adm. direktør, Peter Engberg Jensen (formand)
  • Fhv. adm. direktør, Bent Naur (næstformand)
  • Direktør i Eksport Kredit Fonden, Anette Eberhard
  • Fhv. vicedirektør, Erik Sevaldsen
  • Professor og prodekan, Syddansk Universitet, Nina Dietz Legind