Hurtigtarbejdende arbejdsgruppe ser på udfordringer med negative renter

Publiceret 05-02-2015

De seneste ugers ekstraordinære markedsudvikling har i Danmark medført negative renter på realkredittens variabelt forrentede obligationer samt korte realkreditobligationer. Det giver blandt andet anledning til en række obligationstekniske og skattemæssige spørgsmål. På den baggrund har der i dag været afholdt et møde i Erhvervs- og Vækstministeriet med branchen mv.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Vi befinder os i en ny rentesituation. Der er behov for, at vi får skabt klarhed over, hvordan vi bedst håndterer situationen fremadrettet, herunder om der er uhensigtsmæssige barrierer i lovgivningen. På baggrund af dagens møde nedsætter jeg en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der skal kortlægge problemstillingen og komme med forslag til eventuelle justeringer af gældende lovgivning."