Cand. jur. Christina Toftegaard Nielsen bliver ny forbrugerombudsmand

Publiceret 03-02-2015

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har udpeget ny forbrugerombudsmand. Christina Toftegaard Nielsen har flere års ledererfaring fra Justitsministeriet og har tidligere arbejdet som advokat. Hun tiltræder stillingen den 1. marts 2015.

Ny forbrugerombudsmand bliver den 50-årige cand.jur. Christina Toftegaard Nielsen. Christina Toftegaard Nielsen har flere års ledererfaring fra Justitsministeriet og har tidligere arbejdet som advokat. Den nye forbrugerombudsmand er udpeget for en 6-årig periode og tiltræder stillingen den 1. marts 2015.

Erhvervs- og vækstminister, Henrik Sass Larsen:
"Jeg er glad for, at Christina Toftegaard Nielsen har sagt ja til at tiltræde stillingen som forbrugerombudsmand. Med hendes solide juridiske baggrund og mangeårige ledererfaringer er jeg overbevist om, at hun er den rette til at videreføre og udvikle forbrugerombudsmandsinstitutionens vigtige arbejde."

Forbrugerombudsmandens opgave er at føre tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning og derigennem bidrage til velfungerende markeder. Det kan ske ved forhandling med den erhvervsdrivende og – hvis der ikke opnås et tilfredsstillende resultat – kan Forbrugerombudsmanden udtage stævning eller indgive politianmeldelse.

Udover markedsføringsloven fører Forbrugerombudsmanden også tilsyn med e-handelsloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning, en række forbrugerbeskyttelsesregler i betalingstjenesteloven og lov om tjenesteydelser i det indre marked. Forbrugerombudsmanden har også fået særlige beføjelser på det finansielle område, hvor institutionen bl.a. indbringer sager for domstolene om vildledende eller utilstrækkelig rådgivning vedrørende markedsføring og salg af finansielle produkter.

Forbrugerombudsmanden udnævnes af erhvervs- og vækstministeren men er uafhængig i sine afgørelser. Forbrugerombudsmanden bliver sekretariatsbetjent af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Christina Toftegaard Nielsen er den femte i rækken af forbrugerombudsmænd siden Forbrugermandsinstitutionen blev oprettet i 1975.