Arbejdsgruppen om lige konkurrencevilkår mellem penge- og realkreditinstitutters har aflagt statusrapport

Publiceret 06-02-2015

Arbejdsgruppen opregner potentielle forskelle i konkurrencevilkårene mellem penge- og realkreditinstitutter, som kan opstå som følge af refinansieringsloven. Til at følge udvikling i konkurrencevilkårene mellem penge- og realkreditinstitutter beskrives en række metoder, som kan anvendes i forbindelse med arbejdsgruppens kommende analyse af konsekvenserne ved refinansieringsloven i 2017.

Arbejdsgruppen er nedsat af erhvervs- og vækstministeren, som følge af aftalen om regulering af refinansieringsrisiko fra februar 2014.

Statusrapport fra arbejdsgruppen om lige konkurrencevilkår mellem penge- og realkreditinstitutter