Ny redegørelse om detailhandlens udvikling

Publiceret 10-12-2015

Ny redegørelse om detailhandelsplanlægning belyser den danske detailhandelsstruktur og sætter fokus på sammenhængen mellem planlovens detailhandelsbestemmelser og kommunernes planlægning.

Detailhandlen er en vigtig del af danskernes hverdag og er i stadig udvikling.

Særligt e-handel er i fremgang. For udvalgsvarer (tøj, sko, møbler mv.) stammer 14-16 pct. af omsætningen fra e-handel. Udviklingen ventes at fortsætte, og mange kombinerer allerede fysiske butikker med webshop.

Redegørelsen viser, at der er en generel tendens til færre, men større butikker. Der er især færre af de små dagligvarebutikker, mens discountbutikker bliver stadig mere udbredte. Denne strukturelle udvikling har fundet sted sideløbende med, at planlovens detailhandelsbestemmelser har reguleret butikkernes størrelse og placering.

Det fremgår også af redegørelsen, at en del butikker har en størrelse, der ligger lige op ad planlovens grænse på 1.000 m2 (i lokalcentre og som enkeltstående butikker). Når det gælder dagligvarer, ser en række nyopførte supermarkeder ud til at etablere sig op ad grænsen på 3.500 m2 svarende til planlovens grænse i bymidter mv. Det tyder på, at grænserne kan udgøre en barriere for, at butikkerne kan udvikle sig på en måde, der afspejler forbrugernes efterspørgsel.

Priserne er højere, og produktivitetsvæksten i den danske detailhandel er lavere end i flere sammenlignelige lande. Den er samtidig også lavere end i mange andre brancher i Danmark. Produktivitetskommissionen fandt også et produktivitetsefterslæb i detailhandlen. Højere produktivitet og udnyttelse af stordriftsfordele kan ellers føre til lavere priser til gavn for forbrugerne.

”Det er vigtigt, at vi skaber gode rammer for vækst i detailhandlen. Det er en branche i udvikling, men også en branche hvis muligheder udfordres af e-handlen, der er i hastig udvikling. Med redegørelsen får vi en grundig belysning af den danske detailhandelsstruktur og nye tendenser. Regeringen ønsker, at kommunerne får større frihed til at planlægge, hvad der lokalt er bedst”, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Du kan se flere resultater her om den danske detailhandel i Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2015, som udarbejdes hvert 4. år til Folketinget. 

Kontakt Kim Bové 91 33 70 15.